Volební program pro krajské volby 2020

Základní programové teze pro krajské volby 2020 - Stan pro Pardubický kraj

Zdravý regionální rozvoj a inovace POD STANEM

Naší vizí je harmonický, vyvážený a zdravý život lidí v celém našem kraji. Proto v oblasti regionálního rozvoje už 4 roky směřujeme k rovnoměrné a spravedlivé podpoře všech jeho oblastí. Skládání účtů - za volební období 2016 - 2020

V dalším období budeme více peněz směřovat na rozvojové projekty a Program obnovy venkova, na celoživotní vzdělávání, udržení a rozvoj drobného podnikání a podporu spolkové činnosti a tradic v obcích. Budeme v tom těsněji spolupracovat s partnery v území. Zachováme dostupnost služeb na venkově. Podporujeme ekologické projekty v oblasti úspor energií a hospodaření s vodou a environmentální projekty v obcích. Pro čisté ovzduší budeme pokračovat v kotlíkových dotacích. Chceme vysokorychlostní internet. Plné znění programového bodu...

Zdravý vztah ke krajině a k zemědělství POD STANEM

Podpoříme zemědělce a farmáře vyznávající tradiční ekologické zemědělství, výrobce zdravých lokálních potravin, chovatele dobytka a pěstitele plodin bez chemie a konzervantů. Uvedeme do života opatření pro ochranu vody a krajiny a pro obnovení správné funkce zemědělské půdy. Pomůžeme návratu vody do krajiny. A budeme (se) v ochraně krajiny vzdělávat. Plné znění programového bodu...

Zdravé vzdělávání POD STANEM

Směřujeme k pružnému kraji ve vzdělávání a k prostupným reálným a středním školám. Studenti musí mít možnost namíchat si vzdělání podle svého talentu, schopností a zručnosti. Více zapojíme zaměstnavatele a podnikatele. Naším cílem je, aby školy opouštěli vzdělaní absolventi dobře uplatnitelní na trhu práce a hrdí na to, že žijí v našem kraji. Rozvoj nových znalostí a dovedností budeme podporovat u občanů v každém věku. Cílem je důraz na celoživotní vzdělávání a rekvalifikaci občanů. Plné znění programového bodu...

Zdravé zdravotnictví POD STANEM

Budeme věnovat více pozornosti a péče zdravotníkům a ošetřovatelům, kteří jsou v první linii a nasazují životy. Jsme pro obnovení kvalitní sítě Lékařské služby první pomoci (LSPP). Pro záchranu životů rozšíříme síť heliportů pro rychlou záchrannou službu. Zavedeme krajský systém terénní paliativní péče o velmi vážně nemocné. Zřídíme více veřejných míst vybavených venkovním defibrilátorem (AED). Plné znění programového bodu...

Zdravý sociální systém POD STANEM

Zkvalitníme a zpřístupníme sociální služby všem, kteří je potřebují. Jejich nabídka musí být spravedlivá pro celý kraj. Podpoříme rodinné pečovatele na plný úvazek. Propojíme týmy odborníků a rychleji pomůžeme, když se lidem změní život ze dne na den. Dáme zelenou dalším komunitním centrům. Podpoříme rodiny a znevýhodněné spoluobčany. Plné znění programového bodu...

Zdravá doprava a dostupnost POD STANEM

Naší vizí je dostupný, průjezdný a bezpečný Pardubický kraj ve všech svých částech. Obchvaty měst a obcí jsou pro nás prioritou. Budeme pokračovat v opravě krajských silnic a zlepšíme komunikaci s obcemi při plánování těchto prací. Návštěvníci i obyvatelé Pardubic musí mít kde zaparkovat a dostat se na úřady a do nemocnice. Krajským městem musíme mít možnost projet jako po másle. Naším cílem je vytvoření integrovaného plánu dopravy pro krajské město Pardubice a okolí - propojení modrých (krajských) a červených (městských) autobusů. Podporujeme dopravní obslužnost i do sousedních krajů. Plné znění programového bodu...

Zdravý sport a cestovní ruch POD STANEM

Prosazujeme větší podporu pohybu, i takového, při kterém se nesoutěží, pro malé děti i pro seniory. Sportovním zařízením v kraji budeme rozdělovat podporu spravedlivě. Budeme rozvíjet zázemí pro trávení volného času. O cyklostezky a turistické trasy budeme pečovat jako o tepny. Oživíme systém propagace kraje a o kulturní dědictví budeme pečovat jako o poklad. Plné znění programového bodu...

Zdravá ekonomika pod STANEM

Pomůžeme k rozvoji místní ekonomiky a vytvoříme záchrannou síť pro živnostníky. Navrhneme, jak lépe hospodařit s majetkem kraje. Převody nemovitostí ze státu na kraj a obce musí být efektivní. STAN navrhuje změnu rozpočtového určení daní, abychom posílili krajské a obecní rozpočty. Při přerozdělování krajských dotací budeme více podporovat ty, kteří se chovají ekologicky. Plné znění programového bodu...