Krajští zastupitelé

Starostové, místostarostové, radní a zastupitelé, kteří spravují naše obce a města, získali dostatek zkušeností s veřejnou správou na komunální úrovni. Při své práci, kterou mnozí z nich vykonávají několik volebních období, se v první řadě zodpovídají svým spoluobčanům a svému svědomí, nikoli stranickému aparátu. Tyto skutečnosti jsou nejlepším předpokladem pro správu kraje a jeho efektivní řízení.

Ing. Michaela Matoušková, MPA

náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví

Mgr. Hana Štěpánová

zastupitelka a předsedkyně majetkového výboru

Oldřich Koblížek

zastupitel a předseda výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství

Ing. Jiří Hájek

zastupitel a místopředseda výboru pro dopravu a dopravní obslužnost