Krajští zastupitelé

Starostové, místostarostové, radní a zastupitelé, kteří spravují naše obce a města, získali dostatek zkušeností s veřejnou správou na komunální úrovni. Při své práci, kterou mnozí z nich vykonávají několik volebních období, se v první řadě zodpovídají svým spoluobčanům a svému svědomí, nikoli stranickému aparátu. Tyto skutečnosti jsou nejlepším předpokladem pro správu kraje a jeho efektivní řízení.

Hana Štěpánová

radní Pardubického kraje, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Oldřich Koblížek

zastupitel Pardubického kraje, starosta obce Vraclav

Pavel Eliáš

zastupitel Pardubického kraje, starosta městysu České Heřmanice