Aktuality

Přečtěte si, co je nového - tiskové zprávy, komentáře a výstupy z médií


 

Epidemie je situace, které zaskočila a překvapila všechny. Jednotlivce i organizace, a - bohužel - vedení státu. Krajská samospráva má na rozdíl od státu tu přednost, že je více spjatá s územím, které spravuje. Má rychlejší rozhodovací schopnost než stát, a proto je i akceschopnější. Dokáže se lépe a spolehlivěji kontaktovat na jednotlivá města a...

V situaci, kdy se naší zemí šíří onemocnění novým typem koronaviru, jsme my, starostové obcí a měst první, na koho se občané obracejí s nejrůznějšími dotazy a potřebami, ale i s obavami. V posledním týdnu jsme toho moc nenaspali.

Pokud chceme mít příjmy do státního rozpočtu stabilní, měli bychom začít uvažovat o změně daňového systému. Pro stát by bylo vhodnější postavit státní rozpočet na stabilních daních, jejichž výnos není zcela závislý na ekonomickém vývoji (i když zcela se od toho neoprostíme). Dá se tak učinit např. pomocí majetkových daní.

Nový mobilní hospic Bílá holubice, který bude sloužit pro region v okolí Litomyšle, plánují uvést do života v Dolním Újezdu. Pomáhá v tom zdravotní sestra a zakladatelka mnoha hospiců Jana Sieberová. V sále Domu s pečovatelskou službou v Dolním Újezdu se v únoru na její přednášce sešla padesátka zájemců o toto téma. Představila v ní službu Domácího...

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další žadatelé budou podpořeni. Rada Pardubického kraje se na svém jednání 24. 2. 2020 zabývala 807 předloženými žádostmi o podporu v páté výzvě Kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich uspělo...

Přelom roku byl ve znamení otvírání nových výjezdových stanic Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Došlo tak k výraznému zlepšení pokrytí území kraje. Koncem roku 2019 byla otevřena stanice ve Starých Čívicích u Pardubic a na počátku roku 2020 následovalo stanoviště na Seči. Nyní v únoru 2020 jsem se účastnila slavnostního otevření...

V pondělí 17. 2. 2020 se na Krajském úřadě v Pardubicích sešli zástupci Pardubického kraje, představitelé některých soukromých firem, Univerzity Pardubice, základních a středních škol a dalších institucí a proběhlo zasedání Krajské rady pro inovace (KRPI). Projednali jsme pět bodů, z nichž klíčovým tématem bylo stanovení aktivit nového projektu...

Jednou z priorit STAN Pardubický kraj v krajských volbách je řešení stavu silnic a navazující infrastruktura v podobě přivaděčů na D 35. V celém procesu výstavby D 35 vidíme nutnost pomoci i přilehlým obcím a městům s dopravou v době stavby. Veškerý materiál na stavbu je dopravován z celého území kraje a tím výrazně trpí i obce na těchto trasách!...

To už je do nebe volající, co nás s touhle vládou ještě čeká?!
Stát stále přidává omezení a svazuje nám ruce! Místo toho, aby tvořil daně čitelné a podnikatelé pro něj byli partnerem a pomocníkem jak dostat peníze do státního rozpočtu, vidí v nich svého nepřítele!