Michaela Matoušková k výpovědím lékařů v Pardubické nemocnici

08.04.2024

Více než padesátka lékařů Pardubické nemonice podala výpověď. Důvodem jsou spory s vedením nemocnice ohledně mezd. Zde je vyjádření náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková, která ma zdravonictví v gesci.

S vedením Nemocnice Pardubického kraje (NPK) jsme v kontaktu několikrát denně a představenstvo NPK jedná s odbory, které lékaře zastupují.Naší prioritou je, aby byla zajištěna péče o pacienty a zároveň měli nejenom lékaři, ale i sestřičky a další zdravotnický personál adekvátní peníze za odvedenou práci. Na tom se všichni shodneme.

Proto byla v lednu uzavřena kolektivní smlouva, která toto měla řešit pro celý rok 2024.

Všichni udělali ústupky a na světě byla rozumná dohoda, díky které dostali zaměstnanci přidáno. Všechny odborové organizace tuto smlouvu odsouhlasily. Nyní se bohužel vracíme na začátek.

Vedení nemocnice proto očekává požadavky odborů, o kterých budeme dále jednat i na úrovni kraje. Opět se trpělivě budeme snažit najít FÉROVÉ řešení pro všechny - naše pacienty i zaměstnance.

Kde je problém? Situaci ve zdravotnictví nám výrazně zkomplikovala novela zákoníku práce, která zcela rozbila vykazování přesčasové práce a kvůli tomu se celý proces znepřehlednil - jak pro lékaře, tak pro nemocnici. Další změny zákoníku práce očekáváme od 1. 7., avšak zatím žádné konkrétní výsledky jednání na celostátní úrovni nejsou.

Sama doufám, že tomu nebude jako v minulém roce a nezačne stát jednat na poslední chvíli. My dole se pak jen těžko na poslední chvíli přizpůsobujeme, protože zdravotní péče se musí plánovat dopředu.

Podle informací z nemocnice platí, že péče prozatím omezena nebude. Osobně věřím, že vedení nemocnice najde s odbory společnou řeč, protože v první řadě se jedná o zdraví. Starost o naše pacienty je pro všechny zúčastněné strany prioritou.

Kde je vůle, tam je cesta. Požadavky lékařů chápeme. Vážíme si jejich péče o pacienty i to, že obětavě slouží přesčasy. To je systémový problém a budu moc ráda, když se ho podaří vyřešit. Lékaři si zaslouží férovou odměnu za svou práci. To nikdo nezpochybňuje.

S kolegy opakovaně vycházíme požadavkům lékařů vstříc, ale NESMÍME a ani nechceme zapomínat na další personál v nemocnici. Protože bez nich by to také nešlo.

Pevně doufám, že nakonec zvítězí zdravý rozum a dohoda bude na světě co nejdřív. Protože vzniklým mediálním šumem trpí v první řadě ti, pro které tu zdravotnictví je – naši pacienti.

Autor: Jana Rosenbergerová