Krajský výborPředseda krajské organizace

Oldřich Koblížek

Starosta obce Vraclav

zastupitel Pardubického kraje

1. Místopředsedkyně

Michaela Matoušková

Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

Zastupitelka Pardubického kraje

Starostka obce Řečany nad Labem

2. Místopředseda

Jiří Hájek

Poslanec Parlamentu České republiky

zastupitel Pardubického kraje

zastupitel Městského obvodu Pardubice V - Dukla

3. místopředseda

David Šimek

Starosta obce Příluka

Členka

Hana Štěpánová

Zastupitelka Pardubického kraje

Členka

Zuzana Tvrzníková

starostka obce Zámrsk


Člen

Alice Paurová

Zastupitelka městského obvodu Pardubice 5 

Člen

Martin Staněk

starosta města Sezemic

předseda mikroregionu Svazek obcí Loučná

Člen

Zdeněk Mlynář

Člen

Miloš Vlasák

starosta obce Ostřetín

Člen

Tomáš Dubský

Poslanec Parlamentu České republiky

Starosta obce Vysočina

členem předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky