Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání a rozvoj občanů pod STANem

Petr Zikmund
Petr Zikmund

Směřujeme k pružnému kraji ve vzdělávání a k prostupným reálným a středním školám. Studenti musí mít možnost namíchat si vzdělání podle svého talentu, schopností a zručnosti. Více zapojíme zaměstnavatele a podnikatele. Na prvním místě je žák a student, proto STOP zbytečné administrativě. Rozvoj nových znalostí a dovedností budeme podporovat u občanů v každém věku. Cílem je důraz na celoživotní vzdělávání a rekvalifikaci občanů.

Studentům užitečné a smysluplné vzdělání

Naším záměrem je, aby školy dávaly svým budoucím absolventům vzdělání potřebné a hlavně užitečné pro ně samé - pro jejich další každodenní život, pracovní uplatnění, i pro možnost jejich dalšího studia. Nastavíme systém pravidelného hodnocení středních škol a jejich vzdělávacích programů a budeme s ním pracovat.

Směřujeme k pružnému kraji

Důležité je sledovat uplatnění absolventů škol na trhu práce a dle této zpětné vazby pružně reagovat v systému vzdělávání. Cestou jepropojit všechny formy vzdělávání bez ohledu na zřizovatele - gymnázia i praktické střední školy - s budoucími zaměstnavateli. Součástí je praxe v podnicích. Souvisí s tím i vybavení škol. Studenti se musejí připravovat na praxi na opravdových strojích.

Více zapojíme zaměstnavatele a podnikatele

Do financování reálných středních škol chceme v mnohem větší míře zapojit místní zaměstnavatele a podniky a spolupracovat i s Hospodářskou komorou. Cílem je také umožnit sdílení kapacit pro praktickou výuku na středních školách a v technologických centrech zřizovaných krajem.

Prostupné reálné a střední školy

Po dohodě s rodiči i učiteli chceme pilotně ověřovat model "reálné střední školy". Ta umožní flexibilní přechod i v průběhu studia z jednoho typu škol na jiný a jednotlivcům umožní "namíchat" si všeobecné a profesní vzdělání podle jejich talentu, schopností a zručnosti.

Na prvním místě je žák a student

Naším záměrem je omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum. Pro pedagogy a ředitele musí být na prvním místě být žáci a studenti, nikoliv byrokracie. Kraj musí se školami lépe komunikovat a zajistit jim potřebnou pomoc.

Rozvineme celoživotní vzdělávání

Průmysl 4.0 - rozvoj robotiky přináší spoustu nových technologií, které potřebují nové znalosti a dovednosti a vyžadují rekvalifikaci lidí z různých oborů. Kraj musí zabezpečovat celoživotní vzdělávání a rekvalifikaci občanů a prolnout ji do dalších oblastí podle vývoje ekonomiky. Budeme úžeji spolupracovat s Krajskou hospodářskou komorou a rozvineme celoživotní vzdělávání. Hejtmanství musí dotačně podpořit regionální výzkum i místní vědce zapojené do mezinárodních vědeckých týmů.