Zdravotnictví

Zdravotnictví pod STANem

Jan Křivka
Jan Křivka

Základ zdravého kraje tvoří zdraví lidé

Budeme věnovat více pozornosti a péče zdravotníkům a ošetřovatelům, kteří jsou v první linii a nasazují životy. Jsme pro obnovení kvalitní sítě Lékařské služby první pomoci (LSPP). Pro záchranu životů rozšíříme síť heliportů pro rychlou záchrannou službu. Zavedeme krajský systém terénní paliativní péče o velmi vážně nemocné. Zřídíme více veřejných míst vybavených venkovním defibrilátorem (AED).

Dáme více pozornosti a péče lidem v první linii

Silné zdravotnictví potřebuje zaměstnance plné síly a energie. Projevujeme úctu všem, kteří jsou v první linii. Vážíme si lidí, kteří zachraňují lidské životy, a ti musí mít možnost a prostor svoji energii a sílu regenerovat. Kromě finanční odměny jim pro obnovení fyzických i psychických sil mohou být rekondiční a ozdravné pobyty. Chceme uvést do života program, který toto umožní. Posílíme pobídky pro nově dostudované lékaře a lékařky, aby měli motivaci pracovat na venkově.

Jsme pro obnovení kvalitní sítě LSPP

Budeme prosazovat obnovení sítě Lékařské služby první pomoci u pacientů. LSPP by měla být primárně zajišťována praktickými lékaři předem stanoveného obvodu. Cílem je výrazné snížení zbytečných výjezdů Zdravotnické záchranné služby a úleva přetížených pracovišť jednotlivých oborů Nemocnice Pardubického kraje. Zavedením ambulance LSPP předejdeme rychlému přenosu virových nemocí, a to především ve zdravotnických zařízeních.

Zavedeme terénní paliativní péči o velmi vážně nemocné

Vytvoříme fungující systém terénní paliativní péče, díky které budou moci být těžce nemocní se svými blízkými. Vážně nemocní pacienti nebudou odkázáni jen na nemocnice a další lékařská zařízení. Systém nabídne pomoc pečujícím rodinným příslušníkům jak v oblasti zdravotní, tak i sociální, psychologické a spirituální, aby péči dobře zvládali.

Rozšíříme síť heliportů pro leteckou záchrannou službu

Budeme prosazovat zajištění dostupnosti a rychlosti nejvyšší přednemocniční péče lidem ve vzdálenějších místech Pardubického kraje. Technickými úpravami vybraných sportovních areálů obcí a měst zajistíme další heliporty Letecké záchranné služby s návazností na další složky Integrovaného záchranného systému. Pro podporu tohoto záměru doporučíme vytvořit samostatný dotační titul z rozpočtu Pardubického kraje pro města a obce, kterých by se tato jednoduchá technická úprava týkala.

Dálniční stanoviště výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby

Jsme připraveni řešit koncepci zajištění rychlé dosažitelnosti výjezdové skupiny ZZS PaK pro dálniční úsek D35 protínající náš kraj v celé jeho délce. Z tohoto pohledu nevylučujeme i výstavbu nových výjezdových stanovišť.

Zřídíme více veřejných míst vybavených defibrilátorem (AED)

Podpoříme města a obce v kraji při zřizování veřejně přístupných míst na provoz automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Přístroj pomůže zachránit život při náhlé zástavě srdečního oběhu. Doporučíme přijmout samostatný dotační titul z rozpočtu Pardubického kraje na podporu měst a obcí pro zřizování veřejně přístupných míst s AED. Související školení na neodkladnou resuscitaci doporučíme soustředit pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, pro strážníky Městské policie i pro laickou veřejnost.