Sport a cestovní ruch

STAN pro zdravý sport a volný čas, cestovní ruch a kulturu

Martin Paur
Martin Paur

Prosazujeme větší podporu pohybu, i takového, při kterém se nesoutěží, pro malé děti i pro seniory. Sportovním zařízením v kraji budeme rozdělovat podporu spravedlivě. Budeme rozvíjet zázemí pro trávení volného času. O cyklostezky a turistické trasy budeme pečovat jako o tepny. Oživíme systém propagace kraje a o kulturní dědictví budeme pečovat jako o poklad.

STAN pro zdravý sport a volný čas

Prosazujeme větší podporu nesoutěžních pohybových aktivit pro širokou veřejnost

Nad rámec současné podpory sportu chceme vytvořit nový dotační program, kterým podpoříme opakované aktivity nesoutěžního charakteru dětí mladších šesti let a jakékoliv pohybové aktivity seniorů. Podle současných pravidel nelze registrovat děti pod šest let věku, ani seniory. Pohyb zlepšuje a pomáhá fyzickému zdraví obyvatel, prospívá mezilidským vztahům a začleňování do společnosti. Čím více lidí včetně dětí a seniorů bude mít motivaci k většímu pohybu, tím méně lidé bude trpět nadváhou a obezitou.

Sportovním zařízením v kraji budeme rozdělovat spravedlivě

Chceme vytvořit přehled krajského sportovního materiálního a technického vybavení, protože pak můžeme připravit spravedlivý plán rozvoje sportovní infrastruktury. Cílem je, aby prostředky mířily tam, kde to je potřeba, protože Pardubický kraj trpí nedostatkem sportovišť a má zastaralou a přetíženou vybavenost.

Cyklostezky a turistické trasy budeme pečovat jako o tepny

Vytvoříme grantový systém pro budování cyklostezek. Dokončíme cestu Mechu a perníku mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové a dálkové cyklotrasy, které nás spojí s okolními regiony, i tak důležité místní stezky. Podpoříme údržbu systému tolik oblíbených turistických a cykloturistických tras.

STAN pro cestovní ruch

Oživíme propagaci Pardubického kraje

Chceme zlepšit návštěvnost Pardubického kraje. Cílem je podělit se o jeho krásy a podpořit hrdost na místo, kde žijeme. Více návštěvníků zlepší ekonomickou situaci obyvatel kraje.

Zásadní změna musí nastat v oblasti propagace. Navrhneme nová řešení v marketingu příležitostí a v jejich prezentaci. Zkvalitníme webové stránky a využívání sociálních sítí a budeme efektivně pracovat s krajským turistickým portálem.

Navrhneme chytrou aplikaci, ve které budou propojeny obce a jejich nabídky ze všech míst Pardubického kraje tak, aby si každý návštěvník mohl jednoduše a rychle ve svém telefonu najít vše, co potřebuje.

Podpoříme ubytovací kapacity

Podpoříme zvýšení současné nízké ubytovací kapacity tím, že připravíme příležitost k výstavbě nových ubytovacích zařízení. Vyšší návštěvnost kraje zlepší ekonomickou situaci obyvatel.

STAN pro kulturu

Kulturní dědictví zachováme pro další generace

Kulturní dědictví a tradice našeho kraje jsou naším velkým bohatstvím.Za pomoci krajských grantů budeme pečovat o naše kostelíky, kapličky, folklórní slavnosti a milé tradice, aby navždy zůstaly uchovány v našich srdcích u pro budoucí generace.