Ekonomika a investice

Zdravá ekonomika pod STANEM

Ing. Michaela Matoušková, MPA
Ing. Michaela Matoušková, MPA

Pomůžeme k rozvoji místní ekonomiky a vytvoříme záchrannou síť pro živnostníky. Navrhneme, jak lépe hospodařit s majetkem kraje. Převody nemovitostí ze státu na kraj a obce musí být efektivní. STAN navrhuje změnu rozpočtového určení daní, abychom posílili krajské a obecní rozpočty. Při přerozdělování krajských dotací budeme více podporovat ty, kteří se chovají ekologicky.

Pomáháme rozvoji místní ekonomiky

Velké úsilí budeme věnovat vytvoření záchytné sítě pro živnostníky, malé a střední podnikatele, kteří se vlivem vnějších okolností ocitnou na pokraji úpadku a ponížení. Třebaže léta a generace poctivě budovali svoji firmu, stát jim teď nepomůže. Malým a středním podnikům, které se zaměřují na finální produkci, nabídneme poskytnutí dotace na inovační vouchery. Zaměříme se na to, aby zaměstnavatelům a podnikatelům bylo hejtmanství prostředníkem při navazování nových kontaktů uvnitř i vně kraje. Takovým projektem už je P-Pink - podnikatelský inkubátor, za jehož vznikem stojí současná radní pro regionální rozvoj za STAN v Pardubickém kraji.

Navrhneme, jak lépe hospodařit s majetkem kraje

Abychom mohli dobře hospodařit s majetkem, musíme přesně vědět, v jakém stavu nemovitosti Pardubického kraje jsou a jak jsou využívány. Vypracujeme inventuru nemovitého majetku s popisem jeho potřeb a žádoucích investic. Řádné plánování oprav s vazbou na rozpočet a rozpočtový výhled kraje je nutností. Nedostatky vnímáme u budov, které využívají příspěvkové organizace, školy a podobně.

Převody nemovitostí ze státu musí být efektivní

Navrhujeme, aby kraje mohly prioritně žádat o budovy, které patří státu a ten je nevyužívá. Nejlépe o těchto nemovitostech vědí města a obce, kterým jejich neutěšený stav a nehospodárnost státu vadí. Takový majetek by měl stát přednostně nabízet k převodu na kraje či obce.Bylo by pak možné do těchto budov přesunout ty organizace kraje, které jsou dosud v pronajatých prostorech a kraj nyní zbytečně vynakládá peníze na nájemné.

Navrhujeme spravedlivý rozpočet pro hejtmanství

Aby kraje mohly dostatečně opravovat například komunikace II. a III. tříd, které na ně převedl stát a sebral jim na jejich správu peníze, musí se nutně změnit příjmová strana jejich rozpočtu. STAN navrhuje změnu rozpočtového určení daní, které krajské rozpočty posílí.