Sociální politika

Zdravý sociální systém pod STANem

Ing. Michaela Matoušková, MPA
Ing. Michaela Matoušková, MPA

Zkvalitníme a zpřístupníme sociální služby všem, kteří je potřebují. Jejich nabídka musí být spravedlivá pro celý kraj. Podpoříme rodinné pečovatele na plný úvazek. Propojíme týmy odborníků a rychleji pomůžeme, když se lidem změní život ze dne na den. Dáme zelenou dalším komunitním centrům. Podpoříme rodiny a znevýhodněné spoluobčany

Zkvalitníme a zpřístupníme sociální služby všem, kteří je potřebují

Zpřehledníme sociální služby v Pardubickém kraji, aby se v nich občané lépe vyznali a mohli si z nich vybrat dle své potřeby kdekoliv v regionu. Postaráme se o to, abychom mohli rovnoměrně uspokojovat nabídku sociálních služeb v celém našem kraji. Pozvedneme ta zařízení, o které je nyní menší zájem.

Podpoříme rodinné pečovatele na plný úvazek

Lidé, kteří mohou a chtějí být ošetřováni v domácím prostředí, musejí dostat možnost zůstat se svými blízkými. Zaměříme se na podporu tzv. neformálně pečujících osob, tedy těch členů rodiny, kteří se "naplno" starají o své blízké se zdravotním handicapem nebo v dlouhodobé nemoci a nejsou dostatečně oceněni. Kraj podpoří pečující členy rodiny, kteří si potřebují odpočinout a zotavit. Řešením je nabídka odlehčovacích služeb.

Zelenou pro další komunitní centra

Pečující potřebují také prostor pro sdílení svých zkušeností a získání rad. Proto se zaměříme na vybudování komunitních center pro neformálně pečující osoby. Současně vyladíme síť komunitních, terénních, odlehčovacích a ambulantních sociálních služeb, tak, aby je mohli využít všichni spoluobčané, kteří to potřebují. Díky tomu, že sociální služby budou dostupné všem, bude kraj moci provádět komunitní plánování do budoucích let a zároveň propojovat sociální podniky v kraji.

Propojíme týmy odborníků a rychleji pomůžeme

Spoluobčanům, kterým se kvůli úrazu či zhoršení zdraví ze dne na den změnil život, pomůžeme rychleji. Prosazujeme plošnější propojení zdravotní péče s rehabilitací, sociální a psychologickou pomocí tak, aby se mohli rychleji "vrátit do života". Díky týmům složeným ze zdravotníků, rehabilitačních, sociálních a dalších odborníků napříč obory budeme účinněji pomáhat pacientům dříve, než opustí nemocnici či léčebný ústav. Propojení profesionálové se rychleji a účinněji domluví mezi sebou a s pacientem na léčbě a rehabilitaci, i na řešení jeho sociální situace či zaměstnání.

Podporujeme rodiny a znevýhodněné spoluobčany

Rodina je pro nás ryzí hodnotou společnosti a my budeme dále rozvíjet prorodinnou politiku Pardubického kraje. Zaměříme se na těsnější spolupráci s rodinnými a mateřskými centry v kraji, která odvádějí obrovský kus práce a jsou sdružená v Síti pro rodinu. Znají potřeby rodin v území a vytvářejí prostředí pro užitečnou a vzájemnou pomoc.

Budeme systematičtěji spolupracovat s úřadem práce, abychom pomohli lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Ti mohou pracovat pro hejtmanství a pro města a obce v jejich organizacích. Cílem je, abychom lidem v tíživé životní situaci pomohli vrátit se do běžného života na straně jedné a pomohli rozvoji kraje na straně druhé.