V Litomyšli se tancovalo pro dobrou věc

26.06.2020

Klášterní zahrady v Litomyšli roztancovalo Taneční studio ÉRA. Téměř 140 dětí předvedlo pohybový um a tancovalo pro dobrou věc. Výtěžek za dobrovolné vstupné byl darován nově vznikajícímu hospicu Bílá holubice Dolní Újezd. Akce se konala pod záštitou radní Pardubického kraje Hany Štěpánové.

"Je skvělé vidět, že děti ve svém volném čase dělají pohybové aktivity, které je baví. Souznění hudby a pohybu, k tomu ještě být mezi svými vrstevníky a přáteli, to je ráj pro duši. Malí účastníci předvedli, jak jsou šikovní a ukázali všem divákům různé taneční styly, které stály opravdu za podívanou," sdělila radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová, která Taneční studio ÉRA finančně podpořila při nákupu technického vybavení. Od nového školního roku tak bude s pomocí dotace taneční studio disponovat novou hudební aparaturou.

Vedoucí tanečního studia Nikola Půlkrábková sdělila: "Tento rok začal nešťastně, pandemie na chvíli pozastavila naše tréninky. Bedlivě jsme vyčkávali, až se situace zlepší a postupná uvolňování nám dovolí znovu roztancovat naše těla. Každoročně ukončujeme taneční sezonu soustředěním v Mladočově a vrcholnou akcí je Taneční akademie ve Smetanově domě, poté v Klášterních zahradách. Letos nám jsou dopřány pouze Klášterní zahrady. Rozhodli jsme se, že nebudeme vybírat vstupné, zvolíme možnost dobrovolného vstupného. Výtěžek věnujeme nově vznikajícímu hospicu Bílá holubice. Význam hospiců je nádhernou záležitostí, kdy v posledních chvílích života je o pacienta laskavě postaráno, což je nepopsatelně skvělé, proto jsme se rozhodli hospic podpořit."

Radní Štěpánová dodala: "Krásné odpoledne plné hudby, tance a radosti, tak bych okomentovala tyto příjemné chvíle. Je krásné vidět nadšení v tvářích tanečníků, ale i jejich rodičů, příbuzných a kamarádů, kteří je přišli podpořit a podívat se na ně. Navíc podtrženo soucitným lidským gestem, protože v Litomyšli se tancovalo mimo jiné pro dobrou věc. Tancovalo se na podporu nově vznikajícího hospicu v Dolním Újezdu. Jsem ráda, že mohu podporovat mladé tanečníky a jejich vedoucí."

Taneční studio ÉRA bylo založeno v roce 1998 v Litomyšli. Je to soukromé mimoškolní zařízení, které je zaměřeno na taneční a pohybovou průpravu dětí od předškolního věku. Taneční studio navštěvuje 140 dětí, které jsou rozděleny do dvanácti tanečních skupin podle věku a stylu tance. Tréninky se konají 1x týdně a lekce trvá 90 minut. Při výuce je kladen důraz na správné držení těla, pohybový rozsah, základy rytmiky, koordinaci a kulturu pohybu. Vše probíhá za doprovodu oblíbené taneční hudby. Taneční vystoupení dětí jsou nedílnou součástí kulturního a sportovního života v Litomyšli. Své choreografie prezentují na charitativních, sportovních a kulturních akcích.

Veškeré důležité informace včetně možnosti podpory hospicu Bílá Holubice naleznete na www.hospicholubice.cz.

Hana Štěpánová, krajská radní za STAN