Hana Štěpánová

Kdo jsem

Nyní pracuji čtvrtým rokem na pozici radní Pardubického kraje za hnutí STAN. Mou gescí je regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Před tím jsem byla 14 let starostkou obce Morašice na Litomyšlsku a také místopředsedkyní Mikroregionu Litomyšlsko. Původně jsem byla učitelka. Každá profese mě naučila mnoho potřebného pro profesi následující a posunula mě vpřed.

Mezi mé záliby patří příroda, rekreační sport, vnoučata, psychologie, dobré jídlo, setkávání s milými lidmi, poznávání a učení se novému, kultura, moje práce. Nejraději jsem, když se více těchto zálib dá skloubit. Jsem mladá 61 let, věk je jen číslo.

Moje motto

Dokud se neusmíváte, nejste nikdy úplně oblečení. (Evan Esar)

Moje hodnoty

Spravedlnost, pravdivost, čestnost, pracovitost, vytrvalost, houževnatost, cílevědomost, laskavost, soucitnost, ale v případě nutnosti schopnost porvat se především za druhé.

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

Pomohou mi mé schopnosti.

Proč kandiduji?

Byla bych i nadále ráda tou, na kterou se můžete spolehnout

A proč za STAN?

Protože jsem jednou ze 3 zakládajících členů v Pardubickém kraji. Protože věřím starostům, že dokáží cílevědomě pracovat ve prospěch všech občanů.

Co je moje přidaná hodnota?

Jsem pracovitá, cílevědomá, lidská, vytrvalá. Netoužím po moci, chci pracovat pro lidi a pro kraj. Moje práce je mým koníčkem.

Co by mě nejvíce potěšilo, kdyby se v nejbližší době v našem kraji změnilo? A co by naopak mělo určitě zůstat, jak je? Co by se mohlo rozvíjet?

Z mého pohledu je náš kraj skvělé místo k žití. Vznikají však okolnosti, které nás nutí k novým řešením. Musíme se více věnovat otázkám přírody, sucha, opatřením na zmírnění dopadů měnícího se klimatu. Po koronavirové době se ukazuje i nutnost větší podpory regionálních výrobců potravin, ale i dalších produktů. Jako nutnost vidím, aby více produktů vznikalo co nejblíže spotřebitelům. Aby důležité produkty a potraviny vyráběli regionální výrobci a my abychom nebyli tolik závislí na dovozu.

Bolestí je rovněž budování silnice R35, ze strany kraje jsou závazky plněny, ale ŘSD má problémy s hledáním kompromisů se samosprávami. Také by bylo hezké, kdyby k nám do kraje našlo cestu více lidí odjinud za turistikou. A co je prospěšné zachovat v mé gesci? Zavedla jsem pro starosty bezplatné vzdělávání a to považuji za velmi přínosné a důležité pro celé území kraje. Vzdělaný starosta dokáže skvěle pracovat pro své svěřené území a pro své občany. Práce každé starostky a starosty prospívá nám všem.

Kdybych chtěl někoho pochválit, kohokoliv, kdo by to byl a za co?

Chválím všechny lidi, kteří se chovají jako lidé za každé situace, je pro ně důležitá slušnost, soucit a další vlastnosti, které se skrývají ve slovech "zůstat člověkem".