Tomáš Dubský - Veřejný prostor může být krásný

14.09.2023

Jak přistupovat k architektuře na obcích? Nad touto otázkou jsme se při další Kávě s poslancem zamýšleli společně s architektkou Terezou Šmídovou a více než dvacítkou starostů a zastupitelů, pro které je tato problematika denním chlebem. Děkuji jim tímto za účast. V článku jsou ve stručnosti uvedené některé myšlenky, které zazněly.

Setkání mělo příznačný podtitul "veřejný prostor může být krásný". Při plánování projektů se často zaměřujeme na užitečnost a funkčnost, ideálně za co nejméně peněz. Krása je ale důležitá. Jak říká paní architektka, lidé chtějí žít v atraktivním a přitažlivém prostředí. Už jen samotná rekonstrukce bytu může pozitivně ovlivnit jeho obyvatele. Stejně zafunguje i revitalizace náměstí. Nehledě na to, že atraktivní veřejné prostranství zvyšuje i hodnotu nemovitostí místních.

Dá se namítnout, že krása je subjektivní a každý ji vnímá jinak. Vyplatí se proto spolupracovat s profesionálními a ověřenými architekty. Věřit jim a dbát na dodržení projektu. Snaha o úsporu peněz třeba použitím levnějších materiálu se může ve výsledku otočit proti nám. Jak říká Tereza Šmídová, hlavně se nepodbízet vkusu a aktuálním módním trendům.

Peněz nebývá nazbyt, hezké věci ale mohou vzniknout i s nižším rozpočtem. Paní architektka radí vytáhnout charakter nebo jedinečný rys domu či náměstí. Když už máme krásný prostor, je potřeba ho zdůraznit a využít. Při vyprávění o svém autě také vypíchneme jeho kladné nebo unikátní vlastnosti.

Na čem se všichni shodli a co Tereza Šmídová z vlastní zkušenosti zdůrazňovala, je nutnost kvalitního územního plánu, a to včetně přesných a konkrétních regulativ. Někdy nejde domyslet budoucnost, spousta věcí se vyvíjí. Všechno lze operativně dohodnout a upravit, ale územní plán už ne.

Klíčovým prvkem při kultivaci veřejného prostranství je zeleň. Pro ni platí, že by měla být také užitečná pro přírodu – hnízdění ptáků, keře s bobulemi, louky pro hmyz. Tereza Šmídová to trefně vystihla: Když v obci uděláte louku, ušetříte za benzín do sekačky, pomůžete hmyzu a také díky ní zadržíte vláhu. Veřejná zeleň je jiná ve venkovské obci než ve městě. Ať tak či tak, platí, že bez údržby nejde nic.

Odvaha. To je nezbytná vlastnost starosty, který chce něco inovativního prosadit. Setká se totiž nejen se škarohlídy, ale i s konzervativci, kteří ho budou od záměru zrazovat. A často to pak mívá úsměvnou tečku. Když se projekt podaří, najednou by všichni odpřísáhli, že to tak celou dobu chtěli. Určitě je proto dobré plány předem s občany konzultovat.

Zádrhel typicky nastává například při snaze zrušit parkovací místa. Mnozí řeknou, že bez nich nedokážou fungovat. Pravdou je, že pokud někde postavíme parkoviště, obchvat nebo silnici, tak se vždycky zaplní. Parkovací místa jsou na mnoha místech nutná, ale třeba ne v takovém rozsahu.

Všechny dobré plány jsou do jisté míry limitovány omezenými mandáty. Po volbách a proměně vedení obce se může stát, že nový starosta chce jít svou cestou. Pak je jedna autobusová zastávka dřevěná a druhá plechová. U nás v obci Vysočina už na tohle myslíme a snažíme se koncept rozvoje veřejného prostranství stavět tak, aby na něj volby neměly výrazný vliv.

Vytvořit krásný veřejný prostor není snadné, ale rozhodně má smysl se o to snažit.

Tomáš Dubský - poslanec Parlamentu ČR