Tomáš Dubský během poslaneckého týdne vyrazil za starosty i zemědělci

15.02.2022

Během poslaneckého týdne jsem navštívil starostky a starosty v obcích Dašice, Bělá u Jevíčka, Příluka, Bohdalov nebo Jeřišno. Diskutoval jsem také se zemědělci ve Sloupnici a Malči mimo jiné o dotační politice. Děkuji jim za jejich postřehy a stanoviska i prohlídku provozu.

V rámci prvního regionálního dne jsem přijal pozvání Petra Zikmunda, starosty Dašic. Po krátké prohlídce města jsme pokračovali na schůzku se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. S nimi jsme probírali témata jako kůrovcová kalamita, nastavení dotačních titulů apod. Poté mě v poslanecké kanceláři navštívila Ing. arch. Tereza Šmídová. Diskutovali jsme nejen o připravovaných projektech v naší obci Vysočina, ale i o potřebě a užitku využívání služeb architekta na venkově. Veřejný prostor nemusí být pouze účelný, může být i krásný.

Mou další zastávkou během poslaneckého týdne byla obec Bělá u Jevíčka, kde je starostou Petr Nárožný. Musím říct, že je to akční a energický člověk. Možná tomu neuvěříte, ale v Bělé není signál. Z mobilu se nedovoláte ani na tísňové linky. Naštěstí už jeden operátor slíbil posílení signálu a pokrytí této oblasti. Starosta má i spoustu dalších plánů. Prioritou je teď kanalizace a chystá se i venkovní a kulturní areál.

Po obědě jsem vyrazil na Svitavsko, kde mě doprovázel kamarád a starosta Příluky David Šimek. Vzal mě do objektu bývalé hospody, která se postupně mění v multifunkční centrum s obchodem, obecním úřadem i společenským sálem. Obrysy už jsou vidět a věřím, že to bude parádní. Jak David řekl, za necelý rok už tam bude ples. Oceňuji odvahu, se kterou se pustil do tak velkého projektu.

Poté jsme se vydali do Zemědělského družstva Sloupnice za předsedou Jaroslavem Vaňousem a starostou Přívratu Janem Stránským. Asi není těžké odhadnout, jaké bylo hlavní téma. Ano, zemědělské dotace. Jsem rád, že mi pan předseda podrobně představil názor na problematiku z pohledu družstva, které hospodaří na 3 000 ha půdy. Řešili jsme ale také mé oblíbené téma - venkovské prodejny a regionální potraviny. V tomhle si zaslouží pochvalu, protože hledají cesty, jak své produkty prodat a dostat je takzvaně z vidlí na vidličku. Mají mimo jiné vlastní řeznictví, mlékárnu a prodejnu.

Aby to bylo komplet, tak na závěr jsme ve Sloupnici navštívili naopak rodinnou farmu Prodej ze statku. Manželé Ferkovi s rodiči tady prodávají hovězí maso z vlastního chovu, kde mají i plemeno Wagyu, a další potraviny od okolních výrobců. Kromě toho celý statek zvelebují. Ze všech sršela ohromná energie a nadšení pro věc. Zákazníkům chtějí nabízet hlavně kvalitní potraviny. S tím souvisí i vyšší cena než v supermarketu, ale o zákazníky rozhodně nemají nouzi.

Čtvrteční cesta mě zavedla do sousedního Kraje Vysočina za starostou městyse Bohdalov Arnoštem Judou. V Bohdalově řeší problém s provozováním služby Pošta Partner, kdy provozovatel požaduje po obci finanční příspěvek, jinak hrozí uzavřením pobočky. Bohužel se v poslední době jedná o stále častější problém, který zasahuje do rozpočtu řady obcí. Diskutovali jsme i o provozu místní prodejny, kde je obec v podobné situaci. Pan starosta je aktivní také v oblasti zemědělského hospodaření, a tak mě zajímal jeho názor na současnou dotační politiku.

Cestou zpět jsem se zastavil v obci Maleč a navštívil místní zemědělský podnik. Pan Vít Šimon mi představil firmu, navštívili jsme i provoz. A když už jsme byli v této oblasti, tak jsme se potkali se starostkou obce Jeřišno, kamarádkou a skvělou kolegyní Dášou Vaňkovou.

Děkuji všem za jejich čas a inspiraci.

Autor: Jana Rosenbergerová