Starostové mění pravidla. Chtějí více peněz pro chudé regiony

12.01.2020

V Pardubickém kraji máme mnoho km silnic II. a III. třídy, které vedou našimi obcemi a jejich stav se přímo dotýká obyvatel zde bydlících a projíždějících. Mnoho těchto silnic nebylo před desítkami let stavěno na takovou zátěž, pro jakou jsou dnes využívány. Myslím, že by nemělo být normální, aby se lidem žijícím podél těchto silnic klepal celý dům a ohrožoval mu statiku, když zde projede naložené nákladní auto. Bez peněz se ale opravuje těžko a přitom by měla být tato rozhodovací pravomoc v rukou krajské samosprávy a ne vlády, která někomu pár milionů navíc dá a někomu ne. Je čas na spravedlivý systém pro všechny kraje a STAN se toho chopil na jedničku!

Ing. Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj

Celý článek -převzato z webu STAN:

Návrh nového přerozdělení peněz počítá se solidárním příspěvkem pro sociálně nejslabší regiony a zavádí jasně měřitelná kritéria - počet kilometrů silnic 2. a 3. třídy a počet obyvatel.

Současný stav přerozdělování peněz krajům (rozpočtové určení daní) je špatný a obsahuje řadu nedostatků, které jsou diskriminační jednak pro sociálně slabší regiony, ale také pro kraje, které zaznamenávají příliv nových obyvatel, jako je Středočeský nebo Jihomoravský kraj. Zatímco přerozdělení daňových výnosů pro obce už obsahuje snadno měřitelná kritéria, krajům tato dosud chyběla - například k lidnatosti kraje se při rozdělování sdílených nijak nepřihlíží."

Náš návrh zavádí dvě systémová kritéria, která jsou objektivní a nezpochybnitelná. Daňový výnos navrhujeme dělit na základě nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií - počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy. Odráží to odpovědnost krajů právě ve vztahu k jejich občanům a území, jež mají ve správě, tedy počet obyvatel a také počet kilometrů silnic II. a III. třídy," vysvětlil spoluautor návrhu, hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní má rovněž ambici pomoci strukturálně a sociálně slabším regionům, a to zavedením solidárního příspěvku. "Jestliže návrh zohledňuje přesuny obyvatelstva v rámci České republiky, je nezbytné pro jeho vyváženost, aby ve snaze o řešení těchto problémů také reagoval na problémy, znevýhodnění, sociálně napjatou situaci a podpořil takto postižené kraje," dodal Půta.

Míru potřebnosti takového příspěvku by vyhláškou určovala vláda. Měřítkem by byla míra strukturálního postižení, mezi něž spadá míra zjištěné nezaměstnanosti, celkový objem vyplacených dávek státní sociální podpory, případně další kritéria."Pokud bychom s touto novelou uspěli, odpadlo by každoroční dohadování s vládou o dorovnání nesrovnalostí při rozdělování peněz krajům, a to ať z národních zdrojů či zdrojů Evropské unie," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Tyto peníze pro kraje navíc by měl stát rozdělovat z vybrané silniční daně a z daně z minerálních olejů - u obou v rozsahu 8,92 %.

Celá důvodová zpráva zde.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN