Naši zastupitelé o svých cílech a přáních

25.12.2020

Přejeme vám krásné svátky vánoční, především zdraví vám i vašim rodinám do nového roku 202.

Michaela Matoušková, krajská náměstkyně pro zdravotnictví

"Silné zdravotnictví potřebuje zaměstnance plné energie"

Starostka Řečan na Labem a členka předsednictva STAN Michaela Matoušková se po krajských volbách stala náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví. To prochází v době koronavirové pandemie zatěžkávací zkouškou. Kraj však vedle zvládnutí nelehkého období čekají rekordní investice do nových nemocničních pavilonů a technologií. Oblast zdravotnictví byla vždy velice exponovanou a v současné době to platí dvojnásob.

S čím do funkce přicházíte?

Především přicházím s pokorou a úctou ke všem, kteří v době koronavirové nákazy pracují v první linii.

Do zdravotní i ošetřovatelské péče jsou v Pardubickém kraji denně zapojeny tisíce lidí, kteří zachraňují lidské životy a sami riskují. Sleduji plné nasazení lékařů, sester a všech dalších zaměstnanců ve zdravotnictví i v sociálních službách a mám pokoru před jejich prací. Silné zdravotnictví potřebuje hlavně zaměstnance plné síly a energie. Ti proto musí mít možnost svoji energii a sílu regenerovat. Do přístrojů a budov ve zdravotnictví investujeme stále hodně, teď potřebujeme investovat i do lidí, do fyzického a psychického zdraví našich zaměstnanců.

Mými prioritami je více rozšířit paliativní péči pro těžce nemocné pacienty v jejich domácím prostředí, a to znamená prohloubit spolupráci v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Určitě budu pomáhat rozvíjet dostupné a kvalitní zdravotnické služby poskytované rovnoměrně po celém našem kraji, pomáhat budovat dobré jméno a důvěru v naše nemocnice a další zdravotnická zařízení. Tím hlavním předpokladem je spokojenost personálu, která závisí na vztazích, komunikaci a informovanosti uvnitř zdravotních zařízení, a na to peníze nepotřebujeme. Když spolu budeme více mluvit, posílíme důvěru mezi sebou, což bude mít jistě i pozitivní vliv i na vztah s pacienty.


Hana Štěpánová, předsedkyně majetkové komise

Bývalá krajská radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace bude pro Pardubický kraj i nadále pracovat a to jako předsedkyně majetkové komise.

Jak by jste zhodnotila uplynulé čtyřleté období ve funkci radní Pardubického kraje? Na co se nejvíce těšíte v nové pozici?

V předešlém volebním období jsem za STAN byla členkou Rady Pardubického kraje. Byla to práce, ve které jsem mohla využít své předchozí čtrnáctileté zkušenosti starostky obce Morašice a místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko. Práce radní mne velmi bavila, měla jsem radost, že přináší své ovoce do celého kraje. Peníze z EU přes odbor rozvoje plynuly do středních škol, do nemocnic, do sociálních zařízení, do modernizace silnic II. třídy, do kultury a i do rozvojových měkkých projektů.

Za čtyři roky se podařilo využít nebývalé množství peněz z fondů Evropské unie ve prospěch spravovaného území. Za to patří velké poděkování všem úředníkům z krajského úřadu, kteří se jakkoli podíleli. V současné době jsem jednou ze čtyř zastupitelů Pardubického kraje za STAN. Účast budu mít v majetkové komisi rady jako neuvolněná předsedkyně. Jsem ráda, že je to opět práce pro lidi a pro území našeho krásného kraje. Práce, která má smysl.


Oldřich Koblížek, předseda krajského výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství

Starosta obce Vraclav a bývalý člen Zastupitelstva Pardubického bude v nadcházejícím čtyřletém období vykonávat funkci předsedy krajského výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství.

Jaké jsou vaše další cíle a preference jako zastupitele pro zemědělství, venkov a zemědělství ?

Nechci nečinně přihlížet a čekat, až bude pozdě, až z kohoutků poteče jen tolik vody, koliknám jí zahraniční provozovatelé našich vodních zdrojů a vodovodů dovolí spotřebovat a až bude tak drahá, že se budeme bát umýt i nádobí. Navrhnu zákonodárnou iniciativu pronávrat zdrojů vody do rukou českých obcí a měst. Chci přispět k realizaci účinných opatření pro zadržení vody v krajině, pro vyšší absorpčníschopnost zemědělské půdy. Chci najít a prosadit motivace pro vlastníky půdy a zemědělce ke správnému zacházení s půdou, aby plnila svoji funkci. Jako jednu z možností vidím rozvrstvení daní ze zemědělské půdy podle pěstovaných plodin - zhodnocujících nebo znehodnocujících půdu.

Mým cílem je i provázanost Pardubického kraje s obcemi a městy, vzájemná informovanost opotřebách a problémech v daných územích pro lepší součinnost při rozvoji méně prosperujících částí kraje.Inspirují mě i vlastní zkušenosti a poznatky, proto se budu po kraji dobře dívat. Při řešení problematiky kraje mám v úmyslu jít cestou, stejně jako v minulém volebním období, návštěvami výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Pardubického kraje zajímavých míst, kde jsou dobře vyřešené problémy s krajinou, přírodou, vodou, povodněmi, suchem, odpady a dalšími záležitostmi a jejich propagování na území kraje.


Jiří Hájek, místopředseda krajského výboru pro dopravu a dopravní obslužnost

Jaké jsou vaše další priority a cíle jako zastupitele pro dopravu a dopravní obslužnost? 

Doprava, dopravní obslužnost a stavitelství. To jsou mé priority v rámci mého zastupitelského mandátu na Pardubickém kraji a je pro mě ctí a závazkem, že budu moci spolurozhodovat o budoucnosti dopravy. Vždyť z našeho regionu vzešly významné dopravní osobnosti: první český aviatik Jan Kašpar, stavitel a projektant železnic Jan Perner nebo vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.

Mým cílem a prioritou jsou kvalitní dopravní komunikace v Pardubickém kraji, což souvisí s adekvátními financemi na jejich opravy, které chci prosadit. Rád bych se jako zástupce STANu stal v rámci dopravního výboru jakýmsi "ombudsmanem" pro starosty měst a obcí, tj. shromažďovat jejich podněty a připomínky k dopravní problematice a předkládat je následně s řešením do výboru. Zlepšit komunikaci - to je jeden z hlavních cílů mé práce.

STAN v Pardubickém kraji