Michaela Matoušková: Propojování sociálně zdravotního pomezí v praxi

06.12.2023

Propojování sociálně zdravotního pomezí v praxi - na té nejpovolanější půdě. A s lidmi, které to denně dokazují.Ve Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi se sešly ke společnému jednání tamní nová ředitelka Jana Zemanová a náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková s dlouholetou ředitelkou Oblastní charity Pardubice Marií Hubálkovou.

Společně jednaly o poskytovaných službách, oborech a spádových oblastech. "Považuji za skvělé, že jsme se mohly všechny osobně setkat, a to dokonce v rámci tradiční charitativní akce, vyrábění Adventních věnců pro domácí hospic, nad kterou jsem hrdě převzala záštitu," uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková."Vždy děláme s kolegy maximum, abychom zájemce o naše služby nemuseli odmítat," uvedla Marie Hubálková. "Její" Oblastní charita Pardubice nabízí mobilní hospic, domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby a služby pro pěstouny, půjčovnu pomůcek, potravinovou pomoc, sociální šatník a sklad nábytku. 

Provozuje Rodinná centra DaR v Luži a Holoubek v Holicích a Lesní klub sv. Františka ve Svítkově. Od 1. 1. 2024 otvírá Nízkoprahové centrum Krůček v Luži. Angažuje se v zahraniční pomoci, koordinuje pomoc dobrovolníků při doučování dětí a jako společníků seniorů.Aktuální projekt, který je v realizaci – Centrum sociálních služeb Holice rozšíří Ambulantní a pobytové odlehčovací služby o další středisko, nabídne důstojné zázemí Domácího hospice a prostory pro Ambulanci paliativní medicíny."Zdrávka v Chrudimi" patří mezi vyhlášené a současně tradiční školy rodinného typu, kde je každý rok veliký zájem o obor Praktická sestra. "Což nás samozřejmě velmi těší", s úsměvem dodává náměstkyně hejtmana Matoušková. 

V tomto školním roce se neotevřel obor Sociální činnost, ale máme Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je akreditován MPSV.Vyplněnou a podepsanou přihlášku přijímá škola ještě do 10. 12. 2023. "Absolvent tohoto kursu splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách," vysvětluje ředitelka Jana Zemanová.

Zdroj: FB Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj