Malé nemocnice jsou rukojmím státu. Nikdo jiný nemůže aktuální situaci ve zdravotnictví vyřešit

24.11.2023

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje požádalo o svolání mimořádného jednání dozorčí rady. Na jednání kontrolního orgánu společnosti byl jako host pozván hejtman Martin Netolický. Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková se jednání účastnila jako místopředsedkyně dozorčí rady. Hlavním tématem byly dopady aktuální situace ve zdravotnictví na provoz společnosti. Vedení nemocnice nyní velmi intenzivně řeší, jakým způsobem zajistit zdravotní péči v Nemocnici Pardubického kraje v kontextu podaných výpovědí z přesčasové práce.

"Situace ve zdravotnictví je opravdu vážná, ale bez aktivního jednání ministerstva zdravotnictví neumíme z pozice vedení kraje a našich pěti nemocnic najít takové řešení, kterým bychom zajistili neomezení poskytované péče v ambulantním sektoru a elektivní péči. Problém vzniká na straně státu, který bohužel vnímá zdravotnictví pouze optikou svých fakultních nemocnic, které jsou personálně povětšinou zajištěné a mají možnost si pro urgentní zajištění využít také studenty navázaných lékařských fakult. Toto malé nemocnice zřizované kraji či městy nemohou a bohužel postoj státu pocítí pacient, který bude muset déle čekat na celou řadu neakutních plánovaných výkonů nebo za výkonem dojet do jiné nemocnice. Hlavním cílem musí být především zajištění urgentních stavů a onkologických operací, vedení společnosti se přitom snaží vyvinout maximální úsilí, aby se toto povedlo," uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda se situace v jednotlivých lokalitách různí. "Pokud se výrazným způsobem situace nezmění, tak lze očekávat, že v průběhu prosince bude nutné odložit stovky plánovaných neurgentních operací v rámci všech pěti nemocnic. Naší snahou je zajistit primárně urgentní péči a onkologické operace. S pacienty, kteří čekají na plánované operace, budeme aktivně komunikovat ve všech lokalitách. Například v Pardubické nemocnici podalo výpověď z dohod 161 z 381 lékařů, ale vzhledem k velikosti nemocnice nebude dopad na fungování tak dramatický. V dalších lokalitách je situace odlišná a v momentě, kdy bude vše vyjasněno, budeme v maximální možné míře komunikovat. Bohužel ani my nejsme schopni říci nic na 100 procent," sdělil Tomáš Gottvald. "Vzhledem k tomu, že vývoj situace je nepředvídatelný, monitorujeme situaci na denní bázi. Od příštího týdne se budou denně konat porady, v rámci kterých budeme sledovat dostupné kapacity personálu i lůžek," řekl Gottvald.

Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví a místopředsedkyně dozorčí rady Michaela Matoušková připomněla, že stávající situace se nezjevila z čista jasna. "Tato věc se měla řešit už před 10 lety, kdy jsme byli Evropskou unií upozornění. Celou dobu se nic nedělo. Evropská unie a směrnice, kterou musíme dostat do našeho českého právního řádu, nám říká, že směny ve zdravotnictví můžou být maximálně 24 hodin. To by nám úplně stačilo přepsat do českého práva a s tím bychom uměli pracovat, bohužel náš český stát formou jednání, vyjednávání různých tlaků a tak dále to udělal zatím tak, že tu 24hodinovou směnu rozdělil na 12 hodin klasické pracovní doby a 12 hodin přesčasové práce. Zároveň novelou novely zákoníku práce se počítá s tím, že původně navrhovaný počet přesčasových hodin bude změněn, opět ponížen, což způsobí v našich nemocnicích, že přesčasovou práci při režimu 12+12 hodin budeme mít vyčerpanou nejpozději do poloviny roku, ale spíše dříve. Tento problém není jenom u nás v Pardubickém kraji, to je v celé České republice mimo fakultní nemocnice, tedy u menších nemocnic," sdělila Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj