Květná zahrada neuvěřitelně rozkvetla po všech stránkách

02.07.2020

Víte, že při výchově dětí ve věku "-náctiletých", zvláště těch, které hodně "zlobí", můžete využít rad a pomoci služeb organizace Květná zahrada, z.ú. v Květné u Poličky.

Patří do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Dům na půl cesty Květná, Středisko výchovné péče Svitavska, podpora rodin a škol, zaměstnávání vybraných skupin osob a jejich sociální integrace a další služby, to je jejich náplň. Pod Středisko výchovné péče Svitavska zřízené Květnou Zahradou spadá i 5 ambulancí, 2 denní stacionáře a také internátní služby, což pokrývá službami celý svitavský okres.

Statek slouží tomuto účelu od roku 2005. Původně byl majetkem soukromého vlastníka, který ho však prodal. Květná Zahrada stavbu převzala v bídném stavu a zachránila. Pan ředitel Ferdinand Raditsch to komentuje: "Statek jsme získali takřka před jeho spadnutím. Nejdříve byl potřeba souhlas se zřízením zařízení, následovala rekonstrukce, do roku 2013 bylo vše rozjeto a od roku 2014 zařízení plně funguje."

Přijela jsem na pozvání pana ředitele. Přesvědčila jsem se na vlastní oči, že dnes je objekt pěkně opravený. Začal sloužit jako sociální služba pro mladé lidi z dětských domovů, pro dospívající děti vyžadující okamžitou pomoc. Putovaly sem děti s výchovnými problémy především z území Pardubického kraje.

Působí zde i podpůrná rodičovská skupina. Pan ředitel Raditsch vysvětluje: "Děti sem jsou umísťovány na 8 týdnů a tutéž dobu lze zopakovat ve stejném roce ještě jednou. Máme zde jen chlapce. Dají se většinou "napravit" vcelku jednoduše. Problém je ovšem po jejich příjezdu domů. Vše se vrátí do starých kolejí. Proto je zásadně důležité pracovat velmi silně i s rodiči. Rodiče projdou terapií rodičovské podpůrné skupiny. 2x měsíčně se setkání koná vpodvečer ve Svitavách a 1x v sobotu v Květné."

Vyptávám se, zda rodiče chtějí celkem šestkrát za pobyt dítěte přijít na setkání podpůrné skupiny. Pan ředitel vysvětluje, že tato účast je podmínkou zařazení dítěte na statek. "Rodiče musí podepsat, že se zúčastní", dodává ředitel. Zjišťuji dále, jak vše probíhá. Dovídám se, že děti pravidelně chodí do školy a odpoledne každý z nich 1,5 hodiny pracuje u zvířat a pak ještě pomáhá s přípravou jídla na večeři. Zdá se mi to logické, děti mají nastavené nějaké mantinely a pravidla a v nich se učí žít. Pokud poté jejich rodiče přistoupí na stejná pravidla "hry" a sami se přeorientují v životě, tak zřejmě vše začne fungovat lépe.

Rodina získá řád a i dítě se zklidní. Zní to jednoduše.

Zeptala jsem se pana ředitele, jak je to možné, že z Prahy dokázal přejít úplně na venkov, když od roku 2002 pracoval na Ministerstvu vnitra. Odpověděl jasně: "Jsem původně šumperský Moravák, vyučoval jsem na škole předměty právo a veřejnou správu. 12 let jsem žil v Praze a souběžně pracoval v Květné. Bylo to časově náročné. Byl jsem i konzultantem projektů prevence kriminality pro čtyři kraje a jejich města a obce a věnoval jsem se také oblasti péče o rizikové děti. Pak od roku 2013 jsem se již trvale věnoval Květné zahradě. A teď tu již žiji trvale, je tu klidněji." O klidu jsem si pomyslela své, když jsem už předem na webu četla o sociálním podnikání Květné Zahrady, které je zaměřeno na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí a dalších potřebných skupin osob. Je to bohatá náplň.

V rámci sociálního podnikání na statku jsou zde poskytovány i služby, klienti pomáhají například obcím s odklízením sněhu, se stahováním dřeva z lesa za pomoci koní. V areálu je sýrárna, sušírna ovoce a moštárna (největší sušírna ovoce v Pardubickém kraji, kdy se topí dřevem). Po zrušení místního obchodu v obci založili vlastní - využili lodního kontejneru, který obložili a zateplili. Prodávají základní potraviny a také připravují lehké pokrmy, polévky, v letních dnech prodávají i zmrzlinu. "Trvalou oporou je nám přístup a podpora sociálního podnikání ze strany Pardubického kraje," dodává pan ředitel Raditsch.

Správný člověk na správném místě, tak vidím pana ředitele. Přeji Květné zahradě a všem lidem kolem, ať se jim všechno daří a veškerá činnost vzkvétá jako rostliny na dobře udržované zahradě. Ať i nadále kvete spolužití a spolupráce s obcí Květná.

Hana Štěpánová, (STAN), radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj evropské fondy a inovace.