Kraje by měly by mít v krizových situacích větší možnosti

26.03.2020

Epidemie je situace, které zaskočila a překvapila všechny. Jednotlivce i organizace, a - bohužel - vedení státu. Krajská samospráva má na rozdíl od státu tu přednost, že je více spjatá s územím, které spravuje. Má rychlejší rozhodovací schopnost než stát, a proto je i akceschopnější. Dokáže se lépe a spolehlivěji kontaktovat na jednotlivá města a obce. Hejtman od samého začátku reagoval velmi racionálně. Mnohačetná jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje probíhala ihned od prvních signálů o zákeřné nemoci. I já jsem členkou bezpečnostní rady a pravidelně se jí účastním, proto mohu ubezpečit, že hasiči, záchranka, policie, nemocnice a další složky byly připraveny velmi dobře. A mohu také říct, že připravenost našeho kraje předběhla připravenost státu. V praxi to vypadalo tak, že systém IZS byl připraven k distribuci, ale neměl prakticky co distribuovat...

Všichni jsme v akci, kraj a lidé v něm si pomáhají

Až v sobotu 21. března v noci přistál v Pardubicích obří letoun, který do České republiky dopravil 106 tun zdravotnického materiálu z Číny. Přiletí celkem čtyřikrát. Z Pardubic byly věci dovezeny do policejního skladu v Opočínku, který bude centrálním meziskladem pro celé Česko.
V Pardubickém kraji putovaly ochranné pomůcky k praktickým lékařům, lékárníkům, nebo do sociálních služeb. Náš kraj obdržel v první várce 120 000 roušek a 25 000 respirátorů. Jednotlivé pomůcky jsme rozdělili od 23. března mezi 15 obcí s rozšířenou působností ve velmi krátkém čase, dá se říct, v řádu několika hodin. S rozvozem pomohli i dobrovolní hasiči. Jednotlivé obce se již samy postaraly o distribuci lékařům a na další určená místa. Všem starostům obcí a měst a dalším lidem, kteří jim pomáhali a pomáhají, patří velký dík a uznání.

Ve středu 25.3. přistálo obří letadlo podruhé. Vybavení bude stačit na několik dnů. Bohužel, jednotliví občané prozatím nemají možnost roušky získat. V kraji pokračuje výroba dezinfekčních prostředků, a to jak na ruce, tak na podlahy. Pomáhají Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích a chemická fakulta Univerzity Pardubice, obě oslovil rovněž kraj.

Aby kraj mohl distribuci ochranných prostředků zefektivnit, posílá Odbor regionálního rozvoje Pardubického kraje do terénu dobrovolníky, abychom získali zpětnou vazbu a vše mohli v dalších dodávkách zefektivnit. Do této aktivity se také zapojuji.

Naproti tomu nemocnice jsou zásobovány ochrannými prostředky přímo státem. Tam distribuce v počátcích vázla.

Nejlépe propojené jsou obce

Za nejlépe propojené považuji v době krize obce. Zde se skoro všichni znají, jsou akční a nastavení k pomoci a spolupráci a také dobře znají své možnosti. Většina starostek a starostů zorganizovala šití roušek a inspirovala ty, kteří si je umí vyrobit sami. Na menších obcích je starostové a starostky sami roznášejí. Nejstarším obyvatelům zajišťují roznos nákupů a obědů a denně řeší spoustu dalších záležitostí.

Situace je složitá, ale je řešitelná

Kraj má možnosti, které mu legislativa státu umožňuje a v této době se také nejvíc ukazuje, že má i větší akceschopnost. Proto bychom si přáli pro krajskou samosprávu v budoucích letech od státu dostávat více peněz při rozdělování ze státního rozpočtu. Zajistila by to změna v rozpočtovém určení daní (RUD). Vláda by měla uvažovat způsobem: "Vy, kraje, více zmůžete, tu na to máte peníze. Pro nás to v řízení státu bude rovněž prospěšné. Protože akceschopnější a v tomto smyslu sebevědomější správa kraje bude mít za následek celkově lepší život v celé naší zemi."

A můj osobní pocit na závěr. Až se vše zase začne vracet do "starých" kolejí, tak to stejně už staré koleje nebudou. Všichni si snad uvědomíme, co je opravdu důležité a potřebné k životu na této Zemi.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje za STAN, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace