Konference Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči

05.05.2023

Konference Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči se uskutečnila pod mou záštitou v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Hostila řadu významných osobností jak z řad teoretické sféry, tak těch, kteří posluchačům přednesli zkušenosti přímo z praktického oboru a jsou to ti, kteří se denně setkávají s dětskými pacienty v paliativní péči. Každý z přednášejících měl své téma. Ač slova byla někdy těžká k poslechu, je potřeba otevřeně mluvit i o umírání a s tím roste potřeba rozšířit a zkvalitnit odlehčovací služby a péči o těžce nemocné děti napříč obory.

O rozvoji respitní péče se rozhovořila kolegyně z příspěvkové organizace DC Veská MUDr. Červíčková. O tom, jak je pro matku těžký odchod vlastního dítěte ještě před narozením či v průběhu porodu mluvila Zdena Troníčková z pozice sociální pracovnice Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s. Mgr. Lenka Kohoutková nás zasáhla příběhem malé Káti, kterou poznala díky Centru provázení fungující ve FN HK.

Jednotlivé bloky přednášek vždy zakončila plodná diskuze, kdy se zúčastnění studenti či posluchači z řad veřejnosti, mohli dotazovat na doplňující otázky. Téma je to široké a spousta otázek přesto zůstala nezodpovězena. Proto mým dalším krokem bude vytvoření multioborového týmu, který bude mít za cíl propojení zdravotně sociálního pomezí v teorii i praxi a nutnou osvětu pro veřejnost. Spolu s fakultou budeme podporovat vzdělávání a s organizacemi v praxi bychom chtěli navýšit kapacity, které budou pro stále narůstající potřebu v paliativní péči dostačovat.

Plánujeme také více setkání odborníků, aby si mohli sdílet své znalosti a zkušenosti.

Zdroj: FB Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj