Budoucnost důchodů - shrnutí konference ISTAR

29.06.2020

Jaká bude budoucnost důchodů? Institut moderní politiky dal spolu s největšími odborníky na důchodovou politiku v České republice dohromady přehlednou brožuru, která se snaží na tuto otázku odpovědět.

Z mého pohledu shrnutí závěrů této konference:

Pokud shrneme fakta, která ovlivňují budoucí vývoj, tak se musíme dívat na zvyšující se průměrný věk prvorodiček nad 30 let, který zde nebyl zmíněn. Dále se zvyšuje věk dožití a očekává se pokles podílu osob ve věku od 15 do 64 let a vzrůst podílu osob ve věku 65 let a více. To jsou ty nejdůležitější věci, které nám určují, co s důchody dělat.

My máme určité požadavky na moderní penzijní systém, vidíme nutnost v době ekonomické aktivity investovat do penzijního systému, a to buď ve formě peněz nebo pomocí výchovy dětí či kombinací obou dvou forem.

Je potřeba, aby došlo k solidaritě i mezi rodinami a bezdětnými, které jsou v této chvíli v dost nevyváženém stavu. Důležité je také myslet na mezigenerační solidaritu. Aby vše mohlo být řešeno komplexně a ty dopady byly opravdu takové i do příjmové stránky, tak by mělo dojít k určitému souhrnu několika opatření, a to zároveň.

Jedním z nich je velká důchodová reforma. Na konferenci došlo ke shodě, že rozdělení starobních důchodů by mohlo být na minimálně dva penzijní pilíře sestávající z rovného důchodu a moderního sociálního starobního pojištění, a tedy penzijního konta.

Otázka důchodového věku taktéž zarezonovala, tu je důležité do budoucna rozvíjet. Dále je zapotřebí v kontextu toho brát ohled na náročné profese, protože ty nám samozřejmě do důchodu budou muset odcházet o něco dříve.

Dále vidím jako důležitou reformu pozůstalostních důchodů, kdy jednou z možností by bylo zavedení rovného sirotčího důchodu, a to pro jednostranné či oboustranné sirotky, a hlavně jejich pravidelná valorizace.

U vdovského důchodu by se jednalo o přechod na překlenovací důchod vyplácený po dobu např. šesti, popřípadě dvanácti měsíců.

Další důležitou reformou by měla být reforma invalidních důchodů, které by bylo vhodné začlenit do nemocenského pojištění.

Klíčová je také reforma rodinné politiky, protože právě rodina nám přináší peníze do státního rozpočtu, a abychom je mohli generovat, potřebujeme dostupnou péči pro děti školního, předškolního věku, dostatečnou síť dětských skupin či jeslí a výchovu dětí musíme brát jako investici do penzijního systému. Je nutné také podporovat porodnost a ocenit práci a náklady rodičů při výchově nové generace. Taktéž podpora částečných úvazků, a to v soukromém i veřejném sektoru bude nezbytná.

V neposlední řadě je to také investice do kvalitního vzdělávání. Zvýšení výdajů na školství je jednoznačně důležité, jelikož z toho plynou vyšší platy učitelů, tím zvyšujeme kvalitu práce učitelů do budoucna.

Vyšší kvalita vzdělávání, vyšší produktivita práce, a samozřejmě díky tomu vyšší růst hrubého domácího produktu povedou k vyšším příjmům do veřejných rozpočtů.

"Cílem nás všech je dosáhnout zjednodušeného výpočtu důchodu a především předvídatelnosti jeho vývoje. To je to podstatné z celé konference."

V brožuře najdete srozumitelně popsáno, jak by měla důchodová reforma vypadat. Stahovat můžete zde https://bit.ly/BrozuraDuchody

Michaela Matoušková, kandidátka na hejtmanku Pardubického kraje a předsedkyně odborné komise STAN pro sociální politiku