Michaela Matoušková

Kdo jsem

Narodila jsem se a celý svůj život žiji v obci Řečany nad Labem. Jsem dcerou milovaných rodičů, kteří mi dali ten nejcennější dar - život a dosud mé cesty provází s láskou v srdci. Jsem i maminkou dospívající dcery, kterou se snažím vést poctivému a čestnému životu a vychovávám ji společně s mým partnerem - mužem, který mě provází devátým rokem mým životem a jsme těmi nejlepšími parťáky. Ve třiceti letech jsem se stala první starostkou obce a již třetí volební období se snažím zlepšovat úroveň žití v naší obci. I když jsem původním povoláním účetní a ekonomka vím, že vše se na peníze měřit nedá. Právě cit a empatie jsou těmi vlastnostmi, které mě provází již 41 let mým životem a díky nim mohu pomáhat i ostatním lidem.

Role za STAN:

Pracuji pro STAN od jeho vzniku. Jsem členka členka krajského výboru STAN, členka předsednictva a celostátního výboru STAN a členka výboru pro rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích při Úřadu vlády. Mám také roli garantky odborných komisí STAN, předsedkyně odborné komise Sociální politiky a odborné komise Ekonomika a daně. Jsem členkou Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje.

Moje motto

"Uč se a žij tak, aby ses mohla ohlédnout" (napsal mi do památníčku můj taťka, a tak se tím snažím řídit celý život)

Moje hodnoty

Rodina je pro mě to nejcennější. Mám ráda spravedlnost, pravdomluvnost, úctu ke stáří i mezi lidmi navzájem. Mám ráda, když lidé drží slovo a pokud mohou, tak ho splní. Pro mnohé jsem zpovědnicí, člověkem, který nikdy neodmítne pomoci. Většinou bývám pevná v názorech, ale dovedu názor změnit, pokud má někdo lepší. Jsem otevřená novým zkušenostem a vědění.

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

V kampani mi pomůže celý tým lidí od PR týmu, přes jednotlivé kandidáty, až po příznivce, kteří jsou stejně odhodláni jako já. Myslím, že je mezi námi hodně lidí, na které se mohu spolehnout, kteří mi budou oporou, kteří vidí smysl v tom, o co se snažíme ve volbách. Mají stejné přesvědčení a hodnoty a nebojí se je prosazovat dál. Tento typ lidí pro mě bude oporou i přáteli zároveň. Pomůže mi i dobrá nálada a pozitivní vztahy. Pokud budu mít tuto energii, plnými doušky ji budu moci rozdávat dál, mezi lidi.

Proč kandiduji?

Myslím si, že mám občanům kraje co nabídnout a jsou za mnou nejen zkušenosti, ale také projekty, na kterých si lze mé úspěchy ověřit. Nebaví mě jen nadávat, co by se mělo, baví mě věci měnit a to je i důvod, proč kandiduji na pozici lídryně za hnutí STAN. Pokud budu moci jakkoliv pozitivně přispět svým konáním občanům Pardubického kraje, bude mít má práce smysl.

A proč za STAN?

Ztotožňuji se se zaměřením hnutí STAN, s jeho prioritami a hodnotami. Středová liberální politika je mi blízká a líbí se mi, že STAN posuzuje každou situaci a směr individuálně, nikoliv z pohledu, zda se jedná o pravicové či levicové řešení. Líbí se mi, že se vždy snažíme najít to nejlepší řešení pro danou věc či situaci a nahlížet na ni spravedlivě, ne z něčího prospěchu. Je mi sympatické, že STAN podporuje ženy při vstupu do politiky a nebojí se je stavět na přední místa kandidátních listin do všech typů voleb.

Mám také ráda spravedlnost a příčí se mi podvody a zneužívání moci, a protože u Starostů a nezávislých jsou poctiví a čestní lidé, kteří dělají mnohé pro lidi, byla pro mě kandidatura za STAN jasná volba. Ráda bych, aby i voliči v Pardubickém kraji měli možnost vybrat si z řad férových a poctivých lidí, proto jsem si jako kolegy na kandidátní listinu vybrala lidi, kteří sdílejí společné hodnoty, mají tyto vlastnosti a dohromady tvoříme správný tým. Vím, že budeme dobrá volba i pro voliče v Pardubickém kraji.

Co je moje přidaná hodnota

Mojí přidanou hodnotou je praxe i vzdělání v oboru veřejné správy a regionálního rozvoje. Desetiletá praxe na pozici starostky obce a podnikání v oboru poradenství pro veřejnou správu jsou výhody, které mohu ve vedení kraje zúročit a pomoci tak většímu počtu obyvatel, než jen v komunální sféře. Tématika obcí a života lidí v nich je mi blízká a neberu ji jen jako práci, ale zejména jako poslání. Přátelé o mě říkají, že jsem spolehlivá a umím se zasadit o dobrou věc a vytrvat, když už jiní upadají. Pokud mohu, nikdy nenechám nikoho ve štychu a vždy se snažím pomoci, co je v mých silách.

Co by mě nejvíce potěšilo, kdyby se v nejbližší době v našem kraji změnilo? A co by naopak mělo určitě zůstat, jak je? Co by se mohlo rozvíjet?

Byla bych ráda, aby se služby lékařské a sociální pomoci více přiblížily k obyvatelům kraje, aby byly dostupné pro každého po celém kraji. Fajn by bylo, kdyby se změnilo vnímání a nahlížení obyvatel kraje na nemocnici v Pardubicích, která v posledních letech utrpěla mnohé "zlomeniny". Jistoty kvalitního zdravotnictví, sociálních služeb především pro seniory a hendikepované, jsou často lidmi v kraji zmiňovány jako nedostatečné. Taktéž podpora pro kvalitní životní prostředí má své mouchy a byla bych ráda, kdyby i kraj podporoval více lokální výrobce a lokální potraviny a zaměřil se na zemědělskou politiku v kraji, zejména pak na zadržování vody v krajině a hospodářské procesy, které ovlivňují kvalitu půdy.

Rozvíjet by bylo dobré i školství, kde je třeba více investovat do infrastruktury a učinit učební obory zajímavé. Ráda bych, aby kraj vytvářel i vhodné podmínky pro sportovní aktivitu občanů kraje. Tím by se podpořil zdravý životní styl obyvatel, který působí preventivně i ve zdravotní a sociální oblasti.

Kdybych chtěl někoho pochválit, kohokoliv, kdo by to byl a za co?

Chválím všechny lidi z našeho týmu STAN Pardubický kraj, spolu-kandidáty, lidi, kteří si vzali na starosti odborné části našeho programu, který jsme spolu tvořili, "bili" se za své názory a naslouchali ostatním. Moc vám všem za to děkuju, mám vás moc ráda a všichni do jednoho jste úžasní lidé se srdcem na správném místě a já si vás všech moc vážím. Děkuju, že jste přišli do mého života a obohatili ho.

Chválím starostku Zámrsku Zuzku Tvrzníkovou za to, že i při své práci starostky si dokáže najít čas na náš tým a vždy dobrými nápady obohatí naše další směřování. Její milé oči mě vždy uklidní a dodají pocit opory a pomoci. Chci pochválit starostu Příluky Davida Šimka, který zcela nezištně bez vlastního prospěchu se srdcem na dlani pomáhá celému týmu, je upřímný a férový chlapík, na kterého se mohu spolehnout. Má výborné nápady a je inovativní. Chválím Oldu Koblížka, který toho také jako starosta Vraclavi má moc, ale jako předseda našeho STANu umí řešit s rozvahou i nepříjemné záležitosti, i za to si ho moc vážím. Je velmi inteligentní a předvídavý, když si určí cíl, umí jít za ním. Vždy mě vyslechne a dokáže se mnou telefonovat i hodinu (to dokáže málokdo. Moc bych chtěla pochválit i stavaře Jirku Hájka, starostu Sezemic Martina Staňka i filozofa a sportovce Martina Paura, záchranáře Honzu Křivku - jsou výjimeční a chytří lidé, kteří chtějí věci měnit k lepšímu a nebojí se proto něco udělat. Samozřejmě i ostatní kandidáti a kolegové jsou osobnosti a každý z nich do našeho uskupení vnáší jiné možnosti, náboje a informace, každý tak, jak je toho sám schopen nebo může. Většina lidí našeho uskupení mě dovede neskutečně pozitivně nabít, pomáhají mi překonávat chmury a dávají mi sílu. Díky vám všem vím, že my to spolu dáme a ty drobné překážky zvládneme!

Dále jsem šťastná za to, že mám vedle sebe všechny členy našeho aktivního projektového týmu a moc jim děkuji za jejich zapojení. Chtěla bych pochválit Zdenku Hanyšovou, jako vztyčného důstojníka projektového týmu a osobního kouče. Vždy mi poradí, nasměruje, pomůže, naladí, usměrní a stále mě učí. Někdy jsem neposlušná žákyně, ale ve mě její slova zůstávají, vnímám je, cítím je, ukládám je a moc jí děkuju za to, jaká je a že se mnou má trpělivost. Je vyzrálou osobností a milým člověkem. Chválím Aličku Paurovou, za to, s jakou energií a vytrvalostí vkládá nápady do naší kampaně, jak umí bojovat za dobrou věc a přináší do týmu dynamiku.

Pochválit bych chtěla Janu Rosenbergerovou - tajemnici STAN a manažerku volební kampaně. Neskutečně rychle vplula do rozjetého vlaku a drží ho v kolejích i v prudkých zatáčkách. Obdivuju její organizační schopnosti, utřídění a vtisknutí systému do záležitostí, které zdědila. Je manažerka v pravém slova smyslu a úžasný člověk.

Pochvala ale patří všem lidem, kteří dokáží žít čestným životem s láskou v srdci a v tomto duchu vychovávají své potomky. A i když se v životě může stát, že sejdeme z cesty, nebo je naše cesta klikatá a hrbolatá, vážím si těch, kteří se umí vrátit zpátky a ze svých chyb se poučit. Nikdo nejsme neomylný a vždy můžeme být zodpovědnými občany naší krásné vlasti. Zkrátka, všichni máme na výběr.