Martin Paur

Kdo jsem

Jsem spolumajitel firmy vyrábějící sportovní potřeby, zvláště pro atletiku a gymnastiku, předseda sportovní Akademie Rinosport, předseda odborné komise STAN "Sport a pohybová gramotnost". Je mi 56 let.

Záliby

historie, filozofie, hudba, šachy, angličtina, překladatelství

Moje motto

"Příroda nestanovila žádné hranice našim nadějím".

Nicolas de Condorcet

Moje hodnoty

"Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít."

Sokrates

Kdo nebo co mi v kampani pomůže

Manželka

Proč kandiduji?

Představoval bych si jiný stát, více hry podle pravidel. A ještě nikdy jsem nezkusil, zdali jsem volitelný.

A proč za STAN?

Ze všech stran je mi myšlenka STANu nejbližší. Chápu ji tak, že v politice se mají uplatnit především ti lidé, kteří dokázali, že mají zájem o své okolí a je pro ně přirozené prosazovat veřejný zájem a férovou hru, což běžně bývají starostové. Jedná se o dost výjimečný jev, přirozeně nám jde lépe prosazovat především vlastní zájmy.

Co je moje přidaná hodnota

Myslím, že moje přidaná hodnota je mé soustavné sebevzdělávání.

Co by mě nejvíce potěšilo, kdyby se v nejbližší době v našem kraji změnilo?

Aby se stále více stával krajem ve smyslu spolkové země, která bude přirozeným partnerem pro státní správu. Pak, domnívám se, bude o krajské volby větší zájem, než je dnes. Věřím, že devoluce, přenos rozhodování co nejblíže k lidem, je nejlepším způsobem správy, obranou proti autoritářství a totalitě i nejlepším ekonomickým systémem.

A co by naopak mělo určitě zůstat, jak je? Co by se mohlo rozvíjet?

Sportovní a kulturní tradice, Velká Pardubická, Zlatá Přilba, Pardubické hudební jaro.

Kdybych chtěl někoho pochválit, , kdo by to byl a za co?

Svou ženu, za to, jaká je osobnost a také za to, co dokázala prosadit ve správě obce.