Zkracujeme dojezdové časy záchranné služby

22.02.2020

Přelom roku byl ve znamení otvírání nových výjezdových stanic Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Došlo tak k výraznému zlepšení pokrytí území kraje. Koncem roku 2019 byla otevřena stanice ve Starých Čívicích u Pardubic a na počátku roku 2020 následovalo stanoviště na Seči. Nyní v únoru 2020 jsem se účastnila slavnostního otevření stanice v Chrudimi. Jako členka hnutí STAN jsem ráda, že se daří naplňovat naše cíle. Celý kraj má být protkán službami pro lidi, kde všechny oblasti budou pokryty rovnoměrně. V Radě Pardubického kraje jsem podpořila i další obdobné projekty, které budou postupně realizovány.

Výjezdová stanice v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi je větší než jiné aktuálně budované, protože obsluhuje okolí okresního města. Je dvoupodlažní. Má celkem pět garážových stání, zázemí pro řidiče, záchranáře a lékaře. Zaměstnanci tedy využijí pokoje, společenskou místnost a sanitární prostory. Neodmyslitelnou součástí jsou i sklady pro zdravotnické prostředky.

Pardubický kraj obdržel na tento projekt prostředky z evropských fondů. Celkově investice vyšla na 34 milionů korun. Z EU jsme získali dotaci 26,87 milionu Kč, dotace z národních zdrojů byla 1,58 milionů a na kraj zbylo spolufinancování ve výši 3,16 mil. Kč. Tento projekt je jednoznačným příkladem toho, když evropské prostředky pomáhají a jsem ráda, že nyní v moderních podmínkách mohou pracovat také naši záchranáři. Budova je nejen moderní svým vzhledem, ale především tvoří funkční celek pro kvalitní práci všech posádek.

Dosud záchranáři sídlili v bývalé vrátnici u vjezdu do areálu Chrudimské nemocnice. Od zaměstnanců záchranky jsem se dozvěděla, že fungování ve starých prostorách bylo prostorově omezené, že úklid a údržbu vozového parku museli provádět za každého počasí venku. Vozidla i v zimě parkovala pod širým nebem. Jsem ráda, že se podmínky zlepší. Pracovníci záchranné služby na všech pozicích jsou dle mého názoru vystaveni extrémnímu psychickému i tělesnému vypětí. Proto je logické, že je třeba, aby pracovali v příjemném prostředí a mezi výjezdy měli možnost si i odpočinout a nabrat síly k další akci.

Zbudování chrudimské záchranky předcházela řada nesouhlasů a stížností na špatný výběr místa, na obtěžování lidí v přilehlém sídlišti světlem a hlukem apod. Doufejme, že vše bude přijato, okolí si zvykne a obyvatelé blízkých domů možná ocení někdy v budoucnu, že měli záchranáře nablízku.

Mgr. Hana Štěpánová (STAN), radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace