Zhodnocení práce a mé plány

12.11.2020

V předešlém volebním období jsem za STAN byla členkou Rady Pardubického kraje. Mou gescí byl regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Byla to práce, ve které jsem mohla využít své předchozí čtrnáctileté zkušenosti starostky obce Morašice a místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko. Práce radní mne velmi bavila, měla jsem radost, že přináší své ovoce do celého kraje. Peníze z EU přes odbor rozvoje plynuly do středních škol, do nemocnic, do sociálních zařízení, do modernizace silnic II. třídy, do kultury a i do rozvojových měkkých projektů. Za čtyři roky se podařilo využít nebývalé množství peněz z fondů Evropské unie ve prospěch spravovaného území. Za to patří velké poděkování všem úředníkům z krajského úřadu, kteří se jakkoli podíleli.

Co se týče spolupráce nás všech devíti radních, tak tu považuji za skvělou. Všichni jsme se snažili jít cestou rozumu a politika v naší práci nehrála žádnou roli. Jako přidaná hodnota bylo i to, že jsme si lidsky "sedli".

Moje práce radní skončila, ale ještě po několik roků ponese stopy v kraji. Každá samospráva by měla plánovat a připravovat projekty na další období. To se dělo a vím, že mnoho započatých akcí ještě roky poběží a další jsou připraveny k zahájení. K takovýmto patří například KAP, I-KAP II, SMART AKCELERÁTOR II. Tyto měkké rozvojové a inovační projekty mají zdokonalovat vzdělávání žáků a prohloubit spolupráci všech aktérů, kteří mají vliv na rozvoj území. Dojde k lepšímu propojení školství, vědy a výzkumu s podniky, tedy s praxí. V mnou započaté práci na odboru rozvoje bude jako radní pokračovat bývalý kolega radní Ladislav Valtr z ODS. Jsem připravena mu být nápomocna v případě jeho dotazů a žádostí o pomoc a věřím, že úspěšně naváže na započaté.

V současné době jsem jednou ze čtyř zastupitelů Pardubického kraje za STAN. Účast budu mít v majetkové komisi rady jako neuvolněná předsedkyně.

Jsem ráda, že je to opět práce pro lidi a pro území našeho krásného kraje. Práce, která má smysl.

Mgr. Hana Štěpánová (STAN)