Zateplovat lze i objekt zámku

25.11.2019

Peníze z EU se dají získávat s různou obtížností. Jako radní zodpovědná za evropské fondy a členka STAN si přeji, aby se čerpalo co nejvíce. U historických budov je to velmi složité. Musí se opravovat, ale podíl EU je menší, než se mi líbí. Jela jsem se přesvědčit, jak se to povedlo v Žamberku.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk sídlí v historických prostorách zámku. Pardubický kraj věnoval do těchto prostor velké finanční prostředky. Opravy jsou složité i vzhledem k charakteru stavby a požadavkům památkářů. Nyní na konci listopadu 2019 byla předána nově zateplená budova domova mládeže. Celkové náklady byly téměř 12,5 milionu korun, z toho se 2,9 milionu uhradilo z evropských fondů. Bylo opraveno i sociální zařízení. Jsou zde zakoupena také nová lůžka a lůžkoviny.

Zcela nová je počítačová učebna, na kterou škola čerpala prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí modernizace je nové vybavení: nábytek, podlahy, tapety a samozřejmě výpočetní technika

Investice na zateplení budou pokračovat. V příštím roce se dočká objekt dílen. Celkové náklady předpokládáme ve výši téměř 23 milionů korun. Z evropských fondů bude hrazeno 5,5 milionu korun. I tato částka je přínosem k našim českým financím.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace