Zástupci Rady PK prezentovali výsledky své práce

15.01.2020

Dne 15. ledna 2020 proběhlo již téměř tradiční setkání koaličních zástupců Rady Pardubického kraje s novináři. Opět bylo konstatováno, že spolupráce všech koaličních partnerů v Radě i v Zastupitelstvu Pardubického kraje je příkladná.

Tento fakt mohu jen potvrdit. Moje gesce evropských fondů se prolíná napříč všemi odbory a tím pádem i napříč politickým spektrem. V porovnání s některými jinými kraji máme v tomto výhodu, kterou jsme sami nastolili. Všichni radní našeho kraje spolupracujeme a i lidsky si rozumíme. Drobné nesoulady jsou řešeny konstruktivně a racionálně a nikdy se netýkaly politických názorů. Při kontaktu s kolegy radními za STAN z jiných krajů se dovídám, že nám tento stav mohou závidět, protože jsou místa, kde je nesoulad v koalici a dokonce i nepřátelství a nespolupráce.

Novináře jsme seznámili s významnými investicemi Pardubického kraje. Zde jsem hejtmana a náměstky hejtmana doplňovala v jejich prezentaci o údaje o tocích peněz z EU na příslušné akce. Mimo jiné jsem provedla hodnocení 91. výzvy z IROP na modernizace silničních staveb. Vyjádřila jsem nespokojenost vůči systému podávání žádostí, kde jako hlavní hledisko úspěšnosti je čas. Kraje mezi sebou po otevření výzvy závodí v rychlosti podání žádostí. Ve jmenované výzvě, která měla příjem před Vánoci, náš kraj uspěl v rychlosti zaregistrování na 100%.

Další informace z mé strany byla o stavu kotlíkových dotací. V 5. výzvě jsou již poskytnuté peníze 176 milionů Kč vyčerpány a připraveny k rozdělení konkrétním zájemcům. Pro ty pod čarou požádáme o více než 70 milionů z MŽP. Tato "kupka" peněz nám ale dělá trochu starost, protože to jsou pouze peníze na kotle, ale ne na financování administrace. Odhadem bychom potřebovali na tuto složku cca 7 mil. Kč. Proběhne vyjednávání s MŽP, kde se budeme snažit tyto peníze navíc od nich získat.

Mimo jiné se zde také mluvilo o zákonodárné iniciativě podání návrhu na změnu RUD pro kraje. Je to iniciativa STANu. V našem kraji tento návrh podává hejtman Netolický a nastínil před novináři postup. Na dotaz redaktora, že některé kraje si pohorší a budou nespokojené jsem reagovala, že STAN to má připraveno tak, že nikomu ubráno nebude. Bude provedena jen logická oprava systému, aby byly respektovány například počty obyvatel a délka krajských komunikací II. a III. třídy.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace