Zálohované výživné je signál pro nezodpovědnost

03.10.2019

Reakce na návrh zákona o zálohovaném výživném který by měl začít platit od 1. ledna 2021.

Nedá mi to nereagovat....
Paní ministryně Maláčová svým jednáním v podstatě přiznává nefungování českého práva a i s vědomím, že ani stát není schopen vymoci dlužné výživné, navrhuje vydat ze státního rozpočtu 876 mil. Kč ročně!

Místo toho, aby tyto prostředky dala např. do sociálního bydlení, které může být vhodné i pro tuto cílovou skupinu.Toto opravdu není řešení.

Stát by se měl naopak postarat o to, aby vymahatelnost práva byla rychlá a aby povinného rodiče ani nenapadlo neplatit! Již dnes se zahajuje exekuční řízení po dvou měsících neplacení výživného a neplatícímu rodiči hrozí odebrání řidičského průkazu. Problém vidím tam, kde obvykle maminky neví, že mohou tímto způsobem výživné vymáhat.

Sama jsem se setkala s několika matkami při své práci, které netušily, že k vymáhání nepotřebují skládat žádné poplatky exekturovi za zahájení řízení a exekutor začne svou práci okamžitě.

Podstatné je zlepšit osvětu mezi lidmi, aby se rodiče mohli bránit a především je nutné, aby byla na druhé straně taková sankce, která neplacení ani nepřipustí. Těch možností je mnoho. Pokud by se zálohované výživné odsouhlasilo, co si nezodpovědný rodič řekne.... "No tak když to stát umožňuje, tak ať to za mě zaplatí a pak si to na mě vymáhá. Stejně nic nemám a pracovat nebudu, tak si na mě nic nevezmou..."

A bude mít pravdu a řádní daňoví poplatníci tak budou přispívat na vykuky jen proto, že máme špatnou vymahatelnost práva! Přitom řešení existuje, rodič který dluží, prostě nesmí být na Úřadu práce, bude v tu chvíli muset vzít jakékoliv zaměstnání, i to, které neodpovídá jeho vzdělání a na mzdu se uvalí exekuce.

Trest pro neplatiče jde vždy vymyslet a to i mnohem nepříjemnější, než že musí pracovat, to ostatně dělá každý občan celkem běžně a jako trest to nevnímá. Pro rodiny, pro které je placené výživné otázkou většinového příjmu, platí samozřejmě i nyní možnost zažádat o sociální dávky (hmotná nouze, příspěvek na bydlení atd.) stát ho tedy ani nyní na holičkách nenechá.

A pokud to jsou rodiny, které se pohybují na hranici chudoby, zajisté by více uvítaly spíše než nějakou drobnou zálohu na výživné, raději střechu nad hlavou - v podobě dostupného bydlení, které by jim stát nabídl. Jenže... jak jsem již psala v předešlém článku... to by Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením paní ministryně Maláčové, nesmělo stopnout zákon o sociálním a dostupném bydlení.

Takže by bylo fajn, kdyby se přestalo vymýšlet, jak rozdat státní rozpočet bez efektu a bylo by potřeba raději začít systémově řešit problémy. Stát musí těmto rodinám nejen pomoci, ale stabilizovat jejich situaci a přinést jim jistotu do budoucna. A to zálohovaným výživným neudělá.

Ing. Michaela Matoušková - STAN pro Pardubický kraj