Ve Vysokém Mýtě jsme v polovině série vzdělávání budoucích živnostníků

13.05.2022

Letos v červnu budou první absolventi Akademie začínajícího podnikání (AZP) ve Vysokém Mýtě moct posoudit, co se naučili a vyzkoušet si, jak nabyté vědomosti dokáží aplikovat do své podnikatelské praxe. My z Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, jim budeme nápomocni i po skončení AZP.

Proč se lidé přihlásili?

Jedna z účastnic AZP Eva Dostálová na to odpovídá: "Jsem veterinární lékařkou, ale chci se také částečně věnovat podnikání, které mohu dělat z domova. Jedná se o potisk textilních výrobků a výroba designových kousků ze dřeva, které realizuji ve spolupráci se svou nejbližší rodinou. S P-PINK mám dobrou zkušenost z loňského roku ohledně konzultace k získání inovačního woucheru. Ten jsem dostala. Když jsem se dověděla, že na jaře uspořádají v Mýtě Akademii začínajícího podnikání, tak jsem se přihlásila. Chci pro svůj projekt získat další cenné informace."

Jedeme již ve vyzkoušených kolejích

Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK, má projekt AZP vyzkoušený z podzimu 2021 v úplně stejném formátu v Moravské Třebové. Ještě před tím na Univerzitě Pardubice a také v online prostředí. Osvědčil se, tak se posouváme do dalších měst.

Město chce pokračovat v tradicích podnikání

Vedení města si uvědomuje, že z pohledu historie Vysoké Mýto patřilo vždy ke špičkám v podnikání a chtějí pokračovat ve vyšlapaných šlépějích pana Sodomky a dalších známých osobností. Společně jsme našli cestu a prostředky, jak umožnit zájemcům o podnikání nastartovat a uvést do života podnikatelský nápad.

Co se frekventanti učí?

Akademie začínajícího podnikání se skládá z celkem 10 setkání, z toho 5 tříhodinových prezenčně v M-KLUBU, kde zázemí poskytuje městská organizace VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ. Frekventanti se učí o financích, jak zaujmout zákazníky, jak na konkurenci a další... V mezidobí živých setkání je 5 online osobních konzultací pro každého účastníka již konkrétně k jeho záměru. Účastníci akademie budou poté moct využít i navazující služby Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK.

Za P-PINK Hana Štěpánová, projektová manažerka