Vakcín bude v dubnu méně. Kapacita stávajících očkovacích center dostačuje

25.03.2021

Hejtman Martin Netolický a náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková dnes videokonferenčně jednali se starosty obcí s rozšířenou působností o naplňování očkovací strategie kraje. K dnešnímu dni bylo v regionu podáno 61,3 tisíc dávek v deseti očkovacích místech. V průběhu měsíce dubna by v návaznosti na snížené dodávky do České republiky mělo do kraje dorazit 77 tisíc dávek místo avizovaných 130 tisíc, což bude mít vliv na otevírání dalších očkovacích míst v regionu.

"Snížení avizovaného počtu dodávek do České republiky na duben by pro náš kraj znamenalo 77 tisíc dávek vakcíny místo avizovaných 130 tisíc," sdělil hejtman Martin Netolický k dubnovému výhledu. "V tomto týdnu jsme již obdrželi 7 020 dávek vakcíny Pfizer. Dále očekáváme 4200 dávek od Moderny a 500 dávek vakcíny Astra Zeneca. V tuto chvíli očkujeme přibližně 2 200 osob denně, což však není způsobeno kapacitou očkovacích center, ale množstvím dávek. V relativně krátké době jsme schopni navýšit kapacitu rozšířením pracovní doby a navýšením počtu týmů," uvedl hejtman Netolický.

Snížené dodávky do České republiky mají vliv na další postup očkovací strategie a vytváření nových očkovacích míst. "Dohodli jsme se, že v pondělí 29. 3. od 13 hodin otevřeme plánovaná tři krajská očkovací místa, a to ve Vysokomýtské nemocnici, v Odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk a v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Další však vzhledem k nižším dodávkám vakcín zatím otevírat nebudeme," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Očkování u praktických lékařů

Hejtman starosty seznámil také s procesem očkování u praktických lékařů. "Opět jsme požádali stát o jasné stanovisko, zda je možné praktickým lékařům dodávat i jiné vakcíny než Astra Zeneca. Dokud nebudeme mít černé na bílém, že je možné distribuovat i jiné vakcíny a nedostaneme informaci, jak to bezpečně a v souladu s pravidly výrobce udělat, budeme do ordinací posílat všechny vakcíny Astra Zeneca. Vakcíny od Moderny budeme nadále distribuovat jak pro očkování v sociálních službách, tak pro očkovací místa vytvořená v našich příspěvkových organizacích," řekl hejtman Netolický, který bude v pátek jednat s krajskou koordinátorkou praktických lékařů mimo jiné o dělení došlých dávek vakcíny Astra Zeneca. Státem vybraný distributor totiž dodává vakcíny pouze po 100 kusech.

Očkování věkových prioritních skupin

Pardubický kraj má nyní proočkováno téměř 19 tisíc osob ve věku nad 80 let, což představuje 70 procent. Další se do systému hlásí průběžně. "V tuto chvíli je u praktických lékařů přes 4,5 tisíce registrovaných ve věku nad 80 let, kteří by však při přihlášení do centrálního systému získali termín v očkovacích místech de facto okamžitě, jelikož prioritizace dle věku pokračuje i nadále. Pokud je někomu 85 let a nyní se přihlásí k očkování, tak bude očkován dříve než ten, kdo se registroval 1. 3. a je mu 71 let," uvedl Netolický.

Očkování pedagogů

Očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků bylo spuštěno na konci února. "Ke čtvrtečnímu ránu bylo v našem kraji očkováno téměř pět tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníků. V registračním systému se jich přihlásilo celkem 8 900. Mimo centrální systém jsme umožnili očkování přibližně 450 pracovníkům, kteří pečují o děti zdravotníků či pracovníků IZS," řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Očkování kritické infrastruktury

Vedle prioritních věkových skupin a pedagogů postupně pokračuje očkování kritické infrastruktury státu. "V tuto chvíli máme téměř proočkované pohřební služby a postupujeme k vodovodům a kanalizacím. Dále chceme řešit jednotky požární ochrany typu JPO II, městské a obecní policie. Jsou to lidé, kteří mají velké množství kontaktů a to jak s lidmi, tak například s biologickým materiálem, který může být infekční. Jde nám o zajištění fungování veřejných služeb. Stát by měl kritickou infrastrukturu vpustit do systému 29. března," uvedl hejtman.

Krajská strategie dozná změn

V příštím týdnu bude pracovní skupina pro očkování aktualizovat Strategii očkování Pardubického kraje, ve které se původně avizované termíny otevírání dalších očkovacích míst posunou do dalších měsíců. "Nezbývá nám nic jiného, než se obrnit trpělivostí a pracovat s tím, co máme k dispozici. Všechny spoluobčany, očkující týmy i praktické lékaře prosím o trpělivost," uzavřela Michela Matoušková.


Zdroj: Pardubický kraj