V obci Příluka se otvíral Přílucký dům

19.02.2023

Přílucký dům žije ... V den jeho narození jako první tanečníci na obnoveném sále měly tu čest vyzkoušet děti z naší mateřské školy Mš Příluka .

I proslovy byly ... děkuji Michaele Matouškové - náměstkyně hejtmana a radní Pardubického kraje za zdravotnictví, Radimu Sršňovi - náměstku ministerstva pro místní rozvoj ČR, Martinu Netolickému - hejtmanu Pardubického kraje, Michalu Kortyšovi - senátoru, Tomáši Dubskému - poslanci PČR a panu faráři Vladimíru Novákovi za krásné slova podpory a za jejich čas, který nám všem věnovali . Teď je to již jen na nás přílučácích, aby náš nový kulturní stánek byl pln a využíván pro toliko potřebné kratochvíle. . Nakonec bych chtěl poděkovat zhotovitelské firmě Stavitelství Jokeš, zastupitelům, hasičům a občanům, kteří byli u toho když náš dům měl "porodní bolesti" a pomohli s jeho narozením.

David Šimek, starosta obce Příluka

Tak, jako je pro život důležitá krev - životodárná tekutina, tak je pro obec důležitá kultura a pospolitost. Proto jsem velmi ráda přijala pozvání k otevření kulturního stánku obce spolu s kolegy Tomášem Dubským a Oldřichem Koblížkem. Když jsem byla za panem starostou Davidem Šimkem před rokem a provázel mě starou budovou bývalé hospody a nyní vidím ten rozdíl, mám obrovskou radost. Sama jako starostka vím, co to je dovést do zdárného konce takovou stavbu. Celé dny běhání, koordinace stavby, řešení problémů, protože při rekonstrukci je to vždy horší, než při výstavbě nové budovy. Proto moc gratuluji panu starostovi a celému jeho týmu k tak krásnému počinu. Na otevření také promluvil bývalý předseda MNV pan Cibulka a pohovořil o historii obce a samotné budovy. Je úžasné, když spolu umí spolupracovat lidé napříč generacemi. Do obce Příluka vždy moc ráda zavítám, protože pan starosta David Šimek je člověk na správném místě a takových je třeba si vážit, neboť náš život a jeho kvalitu posouvají mílovými kroky kupředu. Proto i ode mě velké díky

Michaela Matoušková, starostka obce Řečany nad Labem

Zdroj: FB