Tomáš Dubský - shrnutí výborového týdne

02.05.2023

Uplynulý týden byl v poslaneckém kalendáři označen jako výborový. Hlavním bodem bylo středeční jednání zemědělského výboru, který se zabýval především otázkou kontrol kvality dováženého obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Výbor byl informován, že se u nás výskyt závadných surovin nezjistil a kontroly pokračují i nadále. Jednání výboru předcházel seminář s tématikou komunitní energetiky v zemědělství. Zajímavé prezentace i následná diskuze.

V týdnu jsem navštívil řadu obcí a podniků v našem kraji. Morašice, Trstěnice, Čistá, Prachovice a Slatiňany. Diskutovali jsme o aktuálních problémech, které řeší obce a města ve své každodenní činnosti. Seznámil jsem se s připravovanými projekty i s návrhy na úpravy, které by obcím pomohly. Velice zajímavé ale byly i návštěvy místních firem, kdy jsme s paní starostkou v Prachovicích navštívili místní cementárnu CEMEX. Firma je předním dodavatelem stavebních materiálů a významným zaměstnavatelem v této části našeho kraje. V Trstěnicích jsme pro změnu navštívili místního zemědělce pana Sotonu. Jeho rodinná farma hospodaří na výměře 220 ha a věnuje se i živočišné výrobě. Zároveň zpracovává vyprodukované suroviny a prodává své mléčné výrobky. Prezentována byla i příkladná spolupráce s obcí, kdy se společně obnovují polní cesty a vysazují ovocné stromy. Pan Sotona nám představil i úpravy, které slouží ke snížení spotřeby energií. Inspirativní návštěva, kde jsme se dozvěděli, co všechno lze, když se chce.

Ve Vysokém Mýtě jsem využil pozvání pana Milana Děda a navštívil jeho společnost SEED SERVICE. Čistí a zpracovávají zde osiva. Seznámil jsem se s jejich provozem a přiznávám, že mě překvapilo množství, které zde zpracovávají. A když už jsem se pohyboval v této oblasti, uskutečnil jsem druhou domluvenou návštěvu a setkal jsem se s panem Luďkem Hojným v jeho Zahradě Harta v nedalekých Vošticích. Prošli jsme si Harteckou stezku, diskutovali o nutnosti ochrany životního prostředí, biodiverzitě i o problematice chovu "nechtěných" cizokrajných zvířat.

Ke konci týdne jsem přijal pozvání od Svazu českých a moravských spotřebních družstev na poradu předsedů. Zazněla zde řada otázek k aktuálním tématům. Bavili jsme se o cenách potravin, zvýšených kontrolách dozorčích orgánů, ale i o nových způsobech prodeje. Přínosná byla i debata o nové možnosti tzv. frenčíz, kdy by obec provozovala obchod a dodavatel by zajišťoval zásobování. Zde se nabízí celá řada možností, jak systém propojit s poloautomatickým provozem, v čemž spatřuji velkou šanci pro udržení obchodů i v malých obcích. Byl jsem rád, že jsem zde mohl vystoupit a zapojit se do debaty.

Na závěr se s Vámi podělím ještě o jeden zážitek z minulého týdne. Ve středu jsem do Prahy cestoval vlakem a při cestě zpět mě překvapil velký počet policistů na hlavním pražském nádraží. Byli patřičně vyzbrojeni a z černých neprůhledných přileb jsem měl zvláštní pocit. Při vstupu do průchodu k nástupištím jsem pochopil. Ozbrojená eskorta vedla velice hlučnou skupinu fanoušků nejmenovaného fotbalového klubu. Lidé ustupovali a ani si neumím představit, jak to rodiče vysvětlovali dětem, které odváděli pryč. Tak nevím, jestli takto má vypadat podpora sportu…

Zdroj: www.tomasdubsky.cz