Tomáš Dubský - Seminář v Poslanecké sněmovně

17.05.2023

Dnes jsme v Poslanecké sněmovně pořádali společně s kolegyní Michaela Šebelová seminář na téma "Architektura na obcích aneb veřejný prostor může být krásný".

Za pozornost stála výborná vystoupení přednášejících Ing. arch Terezy Šmídové, Ing. Jaroslava Vintery, Ing. Ondřeje Feita a Ing. arch. Ing. Petra Štěpánka, PhD.

Diskuzi k architektuře doplňovalo téma úpravy zeleně a na to navazující územní plánování. Příklady z praxe i ukázky toho, jak se to dělat nemá. Bylo vidět, že o téma je velký zájem a že se s problematikou kvalitního veřejného prostoru setkává každý z nás.

Děkuji za účast a těším se na příští setkání.

Tomáš Dubský - poslanec