Tomáš Dubský o dotacích pro venkovské obchody i poštovních službách

28.04.2022

V čele Pracovní skupiny pro služby na venkově stojí od března 2019 Tomáš Dubský. Ten je zároveň poslancem, místopředsedou SMS ČR a od roku 2008 také uvolněným starostou obce Vysočina v Pardubickém kraji. A právě tady se protíná oblast služeb na venkově s jeho starostováním a vedením zmíněné pracovní skupiny. Ve dvou místních částech obec zřizuje prodejny, zdejší sbor dobrovolných hasičů provozuje hospodu a pro své čtyři místní části zde zřídili samoobslužný Z-BOX. Rozhovor vyšel ve zpravodaji Sdružení místních samospráv ČR - SMSKA.

Jaký je historicky největší úspěch vaší pracovní skupiny?

Za největší úspěch považuji vlastní fungování naší pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeny téměř všechny regiony republiky. V podstatě okamžitě vzájemně reagujeme na vzniklé problémy, anebo ještě lépe, snažíme se těmto problémům předcházet. Jako příklad bych uvedl naše zapojení do pracovní skupiny při MPO, která řešila vznik dotačního titulu Obchůdek 2021+.

Jak konkrétně se zde projevila vaše role a komu tento dotační titul pomohl?

Díky znalosti situace z území a informacím od členů naší skupiny jsme mohli svým dílem přispět k formulaci dotačních podmínek, takže do každého kraje doputovaly tři miliony korun na provoz prodejen v obcích do 1000 obyvatel. Na tomto místě chci poděkovat všem členům zajejich aktivní přístup, poděkování patří i vám, Adélo Palíšková, a celému týmu SMS ČR.

Co se podařilo a mělo trvalý přínos napříč regiony?

Naším trvalým tématem jsou také poštovní služby. Možná si čtenáři pamatují na první vlnu rušení pošt v roce 2008 a v závěru roku 2009 pak na vznik záměru pošty Partner. SMS ČR hrálo aktivní roli již v této době a proti rušení pošt se postavilo. V letech 2011-2014 došlo k jakési "kultivaci" podmínek a nastavení nepsaných pravidel pro převod pobočky na poštu Partner (prvotní projednání se starostou, minimálně šestiměsíční předstih, žádná pošta nebude zrušena bez náhrady poštou Partner). V letech 2012-2014 následovala petice ZA ZÁCHRANU POŠT NA VENKOVĚ, kterou podepsalo 111 000 občanů a následně se promítla do programového prohlášení vlády, rovněž byl novelizován zákon o poštovních službách (počet pošt určuje vláda nařízením, na návrh ČTÚ). A v roce 2016 došlo za výrazné intervence SMS ČR k úpravě vyhlášky ČTÚ a zafixoval se počet pošt na území ČR. Aktuálně jednáme o navýšení příspěvku na provozování poboček pošt Partner obcemi. Od letošního roku má také SMS ČR svou zástupkyni v dozorčí radě České pošty, což by mělo přispět k dalšímu přiblížení problematiky poštovních služeb na venkově managementu České pošty.

Jaké téma aktuálně v PS probíráte?

Po covidové pandemii se většina témat točí hlavně okolo obchodů. V době lockdownu se totiž potvrdilo, že obchod je nejen prostor, kde si obyvatelé zajišťují základní potraviny, ale je také důležitým místem sociálního kontaktu. Především pro starší generaci to bylo jediné útočiště, kde si mohli s někým promluvit. Rozvoji prodejen by mohl pomoct projekt Česko platí kartou při MPO, v němž zastupuji SMS ČR. Pevně věřím, že bude také letos vypsán zmiňovaný dotační titul Obchůdek 2021+, který by mohl opět podpořit malé prodejny. Hledáme ale i nové modely, které by pomohly s obslužností venkova (automatická prodejna, boxy apod.) a chceme podpořit i přímý prodej regionálních produktů. V neposlední řadě se vracíme k dalšímu důležitému tématu, které by pro změnu mohlo negativně ovlivnit venkovské prodejny, a tím je zálohování PET lahví. Nově se snažíme upozornit i na zdánlivě neexistující problém nedostatečného pokrytí mobilními operátory i poměrně velkých obcí.

V čem konkrétně už vám činnost pracovní skupiny pomohla při vaší práci v úřadě starosty?​

Každé setkání se starosty v rámci naší pracovní skupiny je pro mě přínosem. Vzájemně se inspirujeme, ať už tématy služeb, kultury, životního prostředí, energetiky, sociálních služeb či dalších oblastí života na venkově. A co se týče naší obce, jsem například velmi rád, že jsme u nás pořídili dva platební terminály, které občané i rekreanti uvítali.

Jak starosta sedmisethlavé obce, člen předsednictva SMS ČR a od loňského podzimu také poslanec PSP ČR tráví volný čas?​

Nejraději úplně jinak než čas pracovní. Vítám všechny venkovní aktivity. Rád si jdu zaběhat, mám rád procházky s naším psem, s manželkou máme v oblibě dlouhé i několikadenní pěší výlety. A když je příležitost vyrazit za kulturou, nebráním se. Sbor dobrovolných hasičů provozuje v naší obci už více než 30 let hostinec, takže i na mě občas vyjde služba. Je to pro mě taková příjemná zpětná vazba.

Autor: Jana Rosenbergerová