Tomáš Dubský a jeho druhý rok ve Sněmovně

10.01.2024

Při pracovním hodnocení roku 2023 jsem si nejprve přečetl článek z loňska a zamyslel se nad tím, co z plánů se daří plnit a co by se dalo více posunout. Uplynulá doba nám vždy dovolí větší nadhled a nejinak je tomu i v tomto případě.

Poslanecká sněmovna může vypadat jako místo, kde není možno najít shodu. Ve skutečnosti tomu tak úplně není. V rámci jednání výborů, podvýborů i tematických kulatých stolů se o projednávaných bodech hodně diskutuje a dochází i k zapracovávání opozičních návrhů. Za Zemědělský výbor toto mohu potvrdit a osobně jsem rád, že se zde přihlíží k opodstatnění návrhů. Bohužel při vlastním jednání sněmovny stále dochází k obstrukcím a místo věcné diskuze se mnohdy jenom nepříjemně prodlužují jednání. Velkým tématem loňského roku bylo schvalování "konsolidačního balíčku". Rekordní schodky státního rozpočtu bylo nutno zastavit a rychlost zadlužování zásadně přibrzdit. Ve stejném trendu pokračovalo i schvalování rozpočtu pro rok 2024. I když v tomto případě již byla diskuze více věcná a opozice podpořila i některé koaliční pozměňovací návrhy. Bylo tomu tak i u mého návrhu a schválení finančního příspěvku na podporu obchodů na venkově. Oba důležité zákony jsme úspěšně prosadili, i když uznávám, že o některých opatřeních se ještě určitě povede diskuze i v rámci vládní koalice. Právě téma obslužnosti venkova je jedno z těch, kterému se věnuji ve sněmovně i v našem regionu. Pořádání seminářů, konferencí i jednání s jednotlivými provozovateli. A to s velkými i s nejmenšími. S tímto tématem v loňském roce souviselo i společností hodně řešené zdražování potravin. Zde bych se velice přimlouval za to, aby se diskuze vedla nad přesnými daty a přenesla se z roviny emoční do roviny odborné. S provozováním obchodů souvisí i téma zavádění nových způsobů prodeje. Takzvané automatizované a poloautomatizované prodejny mohou být řešením pro udržení obchodů na venkově i cestou ke snižování nákladů.

Další téma, které patří k loňskému roku, je životní prostředí. Zde je to především zásluhou odborníků, kteří se této problematice věnují a s nimiž se povedlo navázat vzájemnou spolupráci. Aktuálně řešíme problematiku krajinných prvků, což je téma, kde se potkává životní prostředí se zemědělstvím. Důležitý je i přesah samospráv, které v této otázce hrají důležitou roli. K životnímu prostředí patří i pravidelné schůzky se správou CHKO Železné hory. A tím se zvolna dostávám k činnosti v regionu. Právě ochrana přírody bylo prvním tématem Kávy s poslancem. V rámci setkávání s Vámi zveme zajímavé hosty a otevíráme diskuze, které by Vás mohly zajímat. Příroda, veřejný prostor, zeleň, ale i třeba sociální podnikání. Budu rád za Vaše podněty a návrhy dalších témat. K regionu neodmyslitelně patří i návštěvy obcí a firem. V mém případě to znamená především zemědělské podniky a obchodní družstva. Jsem rád za pozvání na diskuze a konference organizací, které tyto podnikatele zastupují. Je důležité spolu hovořit a znát názory přímo z území. Na tomto místě musím připomenout i výbornou spolupráci s hasiči. Pravidelně se potkávám jak s profesionálními, tak dobrovolnými a velice si vážím jejich práce.

A protože jsem začínal odkazem na plány z minulého roku, tak i tentokrát uvedu, v čem chci pokračovat v roce letošním. V Poslanecké sněmovně nás nyní čeká schvalování důležitých zákonů. Zmíním zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, o ochraně vody nebo novelu zákona o myslivosti. Důležité bude i schválení tzv. korespondenční volby a byl bych rád, kdyby se podařilo postoupit i s manželstvím pro všechny. Je smutné, že v roce 2024 u nás nemají všichni lidé stejná práva. Jak vyplývá i z předcházejícího textu, tak budu pokračovat v tématech podpory venkova a ochrany životního prostředí.

V rámci regionu si Vás dovolím pozvat na další Kávy s poslancem, a v případě zájmu přijedu rád za Vámi. Těším se na návštěvy Vašich obcí a rád bych více propagoval soutěž Vesnice roku. Hlavně očekávám, že se i změny zákonů již začnou projevovat v praxi. V tomto případě mám na mysli již zmiňované krajinné prvky, které by měly přestat býti zátěží pro zemědělce a vlastníky.

A na jednu hodně příjemnou akci, která propojuje Poslaneckou sněmovnu s našim regionem, Vás chci pozvat již nyní. V pondělí 11. března bude v prostorách sněmovny zahájena výstava výtvarných děl klientů Domova sociálních služeb Slatiňany a máme se určitě na co těšit. A kdyby Vás zajímalo fungování sněmovny z blízka, obraťte se na moje asistenty a přijeďte na exkurzi, všichni jste srdečně zváni.

Přeji Vám úspěšný rok 2024 a těším se na setkání.

Autor: Jana Rosenbergerová