Tématem ve zdravotnických organizacích jsou nejen služby, ale také vzdělávání

22.12.2023

Situaci ve zdravotnictví, změny v zákoníku práce, ale i své konkrétní potřeby a možnosti, sdíleli ředitelé příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví s náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Michaelou Matouškovou. Kromě nemocnic akutní péče, které jsou akciovou společností, zřizuje Pardubický kraj dalších osm příspěvkových organizace v oblasti zdravotnictví. Patří mezi ně rehabilitační a léčebné ústavy, nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, zdravotnická záchranka a dětská centra. Poslední společná porada v tomto roce se odehrávala ve výjimečných prostorách Automatických mlýnů. Rezonovalo především téma zákoníku práce a jeho dopad na jednotlivé příspěvkové organizace, ale i potřeby v oblasti vzdělávání.

"Jsem ráda, za tým lidí, kteří si vzájemně naslouchají, vedou respektující dialog a společně posouvají věci dál. A to i v této nejednoduché době pro naši oblast," uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková, která je za zdravotnictví v Pardubickém kraji zodpovědná. Dodala, že rozdělení směn tak, jak ho nyní upravuje novela zákoníku práce, působí v praxi nemalé problémy.

Všichni přítomní se shodli na prioritách vůči pacientům a především, že do zdravotnictví patří nejen lékaři, ale i všechny spolupracující profese, jako zdravotní sestry, ošetřovatelé, sanitáři a mnozí další, bez kterých by to dohromady celé nefungovalo.

"U nás se nyní podařilo zachovat plný personální stav. Stávka byla podpořena částí lékařů, aby bylo patrné, že mají kolegové naši podporu, ale všichni jsme se vrátili za hodinu k běžnému pracovnímu režimu," uvedl například Rudolf Bulíček, ředitel Albertina Žamberk, odborného léčebného ústavu. A dodal, že si váží také spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde využívají akreditaci nového oboru Klinická psychologie v praxi.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického (ZZS) kraje Igor Paar seznámil přítomné s aktuální situací na všech výjezdových základnách. Díky strategickým investicím Pardubického kraje v uplynulých letech, mohou nyní záchranáři plně využívat tři nové a moderní základny, a to ve Vysokém Mýtě, na Seči a Moravské Třebové. "Letos také probíhá již 4. a 5. akreditovaný kurz řidiče vozidla ZZS a děláme maximum, abychom zahájili příští rok akreditovaný kurz pro budoucí záchranáře určený pro všeobecné sestry se specializačním vzděláním v oboru intenzivní péče. Výcvikové středisko ZZS je další v pořadí plánovaných efektivních projektů, díky nimž se naše záchranka právem zařadí mezi nejmodernější v republice. Zde se přípravy nachází ve stádiu zhotovené studie proveditelnosti projektu", dodal Igor Paar.

Z řad vedení zdravotnických zařízení s následnou péčí zaznívala jednohlasně potřeba vzdělávat a vychovávat si mladou generaci, a to nejen v řadách lékařů, ale také sester a v neposlední řadě všude potřebných fyzioterapeutů. Na toto téma navázal přítomný děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Karel Sládek a seznámil je se stávajícími a současně plánovanými akreditacemi fakulty. "Stávající programy i nově připravované k akreditaci navazují na personální potřeby zdravotnictví současnosti. Vyslechl jsem si zde pozorně kolegy a jejich poznatky z praxe. Na řešení uvedených poznatků z praxe již dlouhodobě a napřímo spolupracuji s náměstkyní hejtmana zodpovědnou za oblast zdravotnictví Michaelou Matouškovou. Oba vnímáme velikou potřebu neustálého vzdělávání zdravotníků nelékařů a zdravotně-sociálních pracovníků, které doprovází nutná kooperace s potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Přál bych si, aby uplatnění našich absolventů z Pardubic mělo dopad na konkurenceschopné zdravotnictví, na vědu a výzkum, jak u nás v Pardubickém kraji, tak i ve světě. Bude se nám také v následujících letech stavět nová budova fakulty, která bude plně moderně vybavena, takže se k nám budoucí studenti mohou opravdu těšit."

Zdroj: Pardubický kraj