Technohrátky nejsou hrátky

25.11.2019

Jedním z hlavních bodů programu hnutí Starostové a nezávislí je rovnoměrný rozvoj kraje ve všech oblastech. Přesto, že školství není moje gesce, jela jsem se podívat na TECHNOhrátky. S rozvojem kraje totiž úzce souvisejí.

TECHNOhrátky slouží k "přilákání" dětí z devátých tříd k oborům, které nemají už dostatečné zastoupení na trhu práce. Starší generace odcházejí do důchodu a mladí se těmto profesím nechtějí věnovat. Proto krajské střední školy organizují tuto akci. Děti se mohou na místě přesvědčit, jak to ve škole vypadá, poptat se starších žáků, jak to na škole chodí. A dokonce si mohou i prakticky vyzkoušet cvičení z oborů, které se zde vyučují. Byla jsem spokojena. Nábor se daří a tím pádem bude o rozvoj této oblasti do budoucna postaráno.

Letošní poslední TECHNOhrátky Pardubického kraje se konaly 20. 11. 2019 na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Tato škola v současnosti vyučuje obory kuchař - číšník, cukrář, podnikání, obráběč kovů, instalatér, prodavač a truhlář. Účastníci TECHNOhrátek se s obory seznamovali na sedmi speciálních pracovištích. Tento den dětem možná změní život, pokud se dnes rozhodnou stát se od září 2020 novými studenty. Škola v Žamberku má velice dobrý zvuk a je známá svou příjemnou atmosférou. Také obory, které vyučuje, jsou hodně žádané na pracovním trhu a zajistí jim dobrou perspektivu. Žáci se zde učí moderním způsobem. Od letošního listopadu mají i zcela novou počítačovou učebnu, na kterou škola čerpala prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Zaznamenala jsem, že i sama škola si dokáže na menší akce zajistit evropské peníze sama ve spolupráci s MAS. S místními akčními skupinami náš odbor rozvoje rovněž úzce spolupracuje. Odjížděla jsem spokojena. Tento okrajový kout našeho kraje není na okraji našeho zájmu.

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace