Takhle to vypadá, když lidé v obci táhnou za jeden provaz

16.01.2022

Minulý týden v sobotu se potvrdilo, že lidé v naší obci rádi obětují svůj drahocenný čas pro dobrou věc.

Sešlo se nás kolem 30 místních občanů ale i chalupářů . Tentokrát se jednalo o společnou "brigádu" kompletní vyklízení bývalé hospody a v prvním patře se sálem a jeho zázemím a dalších haraburdím zanesených místností, kterou jsme jako obec před dvěma lety koupili od soukromého vlastníka. Židle, stoly a nábytek, který by se dal ještě do budoucna použít, jsme odvezli na deponované místo.

Zbytek po vytřídění do přistavených kontejnerů. A že toho opravdu bylo. Vrcholem všeho, a za odměnu všem, bylo plánované rozloučení se starou hospodou. Naposledy jsme v ní poseděli, vzpomínali a vyprávěli příhody z hospody na Veselce, které se nesou generacemi. Ze staré hospody v přízemí se stane obecní úřad, a vespolek se budeme scházet v hospůdce ve sportovním areále.

Děkuji moc všem za pomoc. Opět se potvrdilo, že my přílučáci držíme při sobě a dokážeme spolu jít za společným cílem.

A tím cílem je letos slavnostně otevřít náš nový PŘÍLUCKÝ DŮM.

Autor: starosta obce Příluka David Šimek