Svitavské Dětské centrum chce své služby více zaměřit na děti s onemocněním ohrožujícím život

22.06.2021

Dětské centrum ve Svitavách prošlo v uplynulých deseti letech zásadními změnami jak v péči, tak v zázemí pro její poskytování. Je to výsledek celostátní transformace dětských domovů, kdy maximum ohrožených dětí je dnes v rodinách či v pěstounské péči. "Zařízení tak poskytuje v současnosti převážnou část svých zdravotních služeb ambulantní a krátkodobou pobytovou formou, jen malou část tvoří děti s těžkým postižením na lůžkách dlouhodobé péče," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

"Zásadní je, že centrum zůstalo i nadále zdravotnickým zařízením, které se stará o těžce zdravotně postižené děti ve věku do dvanácti let, vyžadující nepřetržitou zdravotní péči. A souzním s dalšími plány paní ředitelky Drahomíry Votřelové, která se chce v Dětském centru zaměřit na dětskou paliativní péči," uvedla při své návštěvě náměstkyně.

Pobytové služby doplňují terénní péčí. Pomocí pro zdravotníky je Dětská skupina

Jak uvedla ředitelka Drahomíra Votřelová, těžká doba boje za zachování zdravotních služeb minula. Naopak doplněním těchto služeb o podporu pro biologické i náhradní rodiny povýšilo Dětské centrum Svitavy na multifunkční ambulantní centrum zdravotních, výchovných a zdravotně sociálních služeb nejen pro ohrožené děti. "Prostory pro péči o těžce nemocné děti, které vyžadují nepřetržitou zdravotní péči, prošly modernizací. Vybudovali jsme zázemí pro takzvané resocializační pobyty pro matky s dětmi, což jsou krátkodobé pobyty matek s ohroženými dětmi, které učíme péči o kojence či batole, o domácnost, o jídlo, i o finance. Poté, co odejdou do svých rodin, za nimi jezdíme do jejich domovů a poskytujeme takzvanou terénní péči. Cílem je, aby vše, co se naučily, skutečně uplatnily," uvedla ředitelka. Rodičům, kteří se sami doma po celé roky starají o těžce nemocné děti poskytují zase takzvanou respitní, tedy odlehčovací péči. A již několik let zde provozují Dětskou skupinu s nepřetržitým provozem, primárně určenou pro děti zdravotníků ve městě i okolí. Je o ní velký zájem.

"Transformace nás posunula k péči o potřebné nemocné - sněmovna byv těchto dnech měla rozhodnout o Centrech komplexní péče v rámci zákona o zdravotních službách. Ta budou poskytovat pomoc primárně těžce nemocným dětem, následnou a dlouhodobou péči. My jsme připraveni, máme zkušenosti, prostory i kvalifikovaný personál," uvedla Drahomíra Votřelová.

Paliativní péče pro děti těžce nemocné

Dětské centrum má v plánu zkvalitnit služby v oblasti paliativní péče, jež jsou zaměřeny na děti s onemocněním, které ohrožuje či jakkoliv limituje život. Na děti, které potřebují vysokou míru podpory z důvodu jejich zdravotního, mentálního či kombinovaného postižení.

"Podali jsme žádost o podporu tohoto projektu z evropských fondů, abychom získali finance na stavební úpravy. Chceme tak připravit lůžkové oddělení od 6 do 8 lůžek pro příjem starších dětí s těžkým postižením ve věku do 18 let," objasňuje Drahomíra Votřelová. "Hlavně potřebujeme zvětšit pokoje tak, aby bylo možné pohodlně obsluhovat větší lůžka s imobilními klienty. Rovněž plánujeme rekonstruovat a vybavit k těmto potřebám koupelnu a vybudovat část pro případný společný pobyt rodičů s dítětem." Projekt za téměř 4 miliony korun by měl být hotov v roce 2023. "Souvisí se záměry, které jako náměstkyně pro zdravotnictví Pardubického kraje mám. V nové krajské koncepci zdravotnictví se chci zaměřit na rozšiřování paliativní péče pro děti i dospělé a zastřešit ji Pardubickým krajem," dodala náměstkyně.

Do stavebních úprav v Dětském centru investoval Pardubický kraj, jako zřizovatel investoval za posledních zhruba 10 let více než 12 a půl miliónu korun. Dalšími financemi podpoří úpravu zázemí pro podporu paliativní péče a bude investovat do stavebních úprav zdravotního úseku.

Zdroj: Pardubický kraj