Stát by měl podpořit regionální ekonomiku

19.05.2020

Počátkem měsíce května vyzvalo Sdružení místních samospráv ČR společně se zástupci některých krajů stát, aby pomohl obcím, městům a krajům rozhýbat regionální ekonomiku. Situace spojená s koronavirovou pandemií ji velmi oslabila a je tak nutné ekonomiku postupně navrátit k normálu.

"Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje okolo 2000 menších obcí a měst, vyzvalo společně s některými kraji Vládu a Parlament ČR, aby byla přijata opatření i na podporu samospráv v naší republice," obeznámila s výzvou SMS ČR radní Hana Štěpánová a podotkla: "Samozřejmě jsme si všichni vědomi, že pandemická situace byla jednou z největších výzev, které jsme jako Česká republika kdy čelili. Jsem toho názoru, že stát by neměl krátit příjmy obcí, měst a ani krajů, ba naopak by měl podpořit regionální ekonomiku a snažit se ji znovu rozhýbat."

Kromě SMS ČR výzvu svým podpisem podpořili zástupci Pardubického, Plzeňského, Libereckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Společnou výzvu mohou i nyní podpořit představitelé obcí a měst.

"Ráda jsem jako radní za Pardubický kraj připojila svůj podpis pod oficiální výzvu, kterou jsme 5. května odeslali Vládě a Parlamentu ČR. Připojili jsme zde i několik možností, jak by stát mohl reagovat. Věřím, respektive doufám, že stát tuto výzvu přijme a regionální ekonomiku podpoří," sdělila radní Hana Štěpánová.

STAN Pardubický kraj