Snažíme se vychovat nové podnikatele a pomáhat existujícím

18.12.2019

S koncem roku bilancujeme skoro všechno. Jsem radní Pardubického kraje a zároveň pracuji ve funkci předsedkyně správní rady Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK). Jeho činnost jsme zahájili na počátku roku 2018. Provedu zhodnocení roku v souvislosti s tím, jak mladá organizace pracovala a dařilo se jí letos.

Hned na počátku roku 2019 spustil P-PINK nový program s názvem "odPINKni se". Účastí v něm mohou začínající podnikatelé nastartovat svůj byznys a ti existující se mohou naučit něco nového. V letošním roce program využilo na dvacet lidí.

O začátku roku 2019 byl rovněž zahájen nový přednáškový cyklus Akademie začínajícího podnikání, která nabídla měsíčně speciální podnikatelské téma. Účastníci se dověděli o firemní vizi, způsobu budování silné osobní značky, správném nastavení vnitřních procesů ve vlastní firmě. Zásadní byly i informace o vedení zaměstnanců. Během roku 2019 absolvovalo přednášky v rámci Akademie začínajícího podnikání téměř dvě stě účastníků.

P-PINK spolupracuje s Eurocentrem Pardubice, Czechinvestem, Pardubickým krajem a dalšími partnery. Za společné spolupráce byl zorganizován v únoru odborný seminář. Týkal se informací o dotačních příležitostech a jak je využít během své podnikatelské cesty.

P-PINK se ve spolupráci s organizací Power HUB zapojil v rámci projektu Danube Energy + do tzv. Power Alliance Pardubice. Tato platforma vyvíjí systematické osvětové aktivity, jejichž účelem je hledání talentovaných inovátorů v Pardubickém kraji. V březnu proběhlo pro zástupce obcí a veřejných institucí v prostorách P-PINK představení zajímavých inovačních projektů z oblasti informatiky, elektromobility a bezpečnosti.

Na jaře 2019 se podnikatelé a široká veřejnost mohla dozvědět o historii podnikání na Pardubicku. Přednáška Evoluce podnikání v Pardubicích zabírala období od cechů rakousko-uherské monarchie až po korporátní kolosy současnosti. Při přednášce se konala i ochutnávka regionálních potravinových produktů.

Na základě vzájemné spolupráce s Univerzitou Pardubice měl P-PINK možnost být přítomen v pozici odborného konzultanta u diskuze se studenty z Velké Británie. Dále od začátku zimního semestru akademického roku 2019/2020 si mohli studenti na Univerzitě Pardubice zapsat předmět Základy podnikání. Jednalo se o předmět, který organizoval přímo P-PINK ve spolupráci s organizací Podnikni To!

Kromě regionálních aktivit se P-PINK zapojil do platformy inovací a podnikatelské infrastruktury, jejíž vznik iniciovala agentura Czechinvest. Tato platforma je tvořena inovačními centry a inkubátory ze všech krajů České republiky setkávajících se u společného stolu v Praze. Na základě společných intenzivních jednání se platformě podařilo vytvořit přehledový dokument. Ten slouží jako podklad pro vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o nutnosti zahájení intenzivní podpory podnikání s ohledem na regionální potřeby.

P-PINK má své akce, ale v roce 2019 se zapojil i do nových osvětových aktivit. Jednalo se například o zahájení živých přenosů od Brain&Breakfast, pravidelné setkávání hráčů populárně vzdělávacích deskových her Cashflow, Finanční svoboda a mnoho dalších.

V rámci zapojení do mezinárodního projektu TechRevolution se vydali zástupci P-PINK do inovačního centra DMC v britském Barnsley. Cílem je přenos dobré praxe mezi podnikatelskými inkubátory napříč celou Evropou.

Na podzim uspořádal P-PINK ve spolupráci se svými partnery veletrh Jak financovat podnikání. Na této akci byly zastoupeny instituce, které poskytovaly přítomným podnikatelům kompletní informace o možnostech financování podnikatelských záměrů. Akce se zúčastnilo několik desítek podnikatelů.

P-PINK oslovuje i žáky středních škol. Napříč celým Pardubickým krajem organizuje na středních školách studenty oblíbený workshop Objev v sobě podnikatele. Workshopem za celý rok prošlo několik stovek studentů a byl realizován na dvou desítkách středních škol z celého kraje.

V prostorách P-PINK se konalo i regionální finále zvané Soutěž a Podnikej. To je celonárodní studentská soutěž, která se věnuje rozvoji podnikatelské aktivity mezi studenty. V ročníku 2019 se regionálního finále zúčastnilo celkem devět podnikatelských záměrů.

P-PINK má skvěle nastartováno díky zaměstnancům, patří jim za to poděkování. Plány jsou rovněž velkolepé. Ať se plány daří realizovat a poté přinesou své ovoce podnikatelům a tím i celé společnosti.

Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace