Školy se mohou těšit na pracovní sešit s podnikatelskou tematikou

06.03.2022

V rámci značky Parádní kraj vznikl pracovní sešit "Neboj se podnikat". Je to další vstřícný krok Pardubického kraje k propagaci podnikání. Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK, spolupracuje se středními školami v celém kraji. S některými opravdu intenzivně díky vysokému zájmu pedagogů. P-PINK nabízí školám workshopy "Objev v sobě podnikatele" a "Podnikání stojí za to aneb jak jsme to dokázali". Některým školám je to málo a chtěly by provádět s žáky soustavnou práci týkající se podnikání. A proto přišly na svět pracovní sešity, které se už brzy k žákům 3. a 4. ročníků středních škol dostanou do ruky.

"Neboj se podnikat", POUČ SE Z CHYB DRUHÝCH

To je název pracovního sešitu, který vznikl z iniciativy Pardubického kraje. Již zmíněná značka Parádní kraj je rozvíjena v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Na něj kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK) čerpá prostředky z Evropské unie. Na vytvoření sešitu pracovali zaměstnanci RRA PK ve spolupráci se specialisty z praxe a samotný obsah pracovních sešitů byl velmi intenzivně konzultován s Pardubickým podnikatelským inkubátorem. V současné době se připravuje distribuce pracovních sešitů do jednotlivých středních škol. Obsah sešitu bude silně navázán na náplň výše zmíněných workshopů, čímž dojde k ještě většímu zkvalitnění samotné práce se studenty a studentkami v oblasti rozvoje vzdělanosti o podnikavosti a podnikání na území Pardubického kraje.

Sešit má poučit a naučit

Obsahem pracovního sešitu je deset fiktivních příběhů začínajících podnikatelů, kteří něco nevěděli a z toho vznikla chyba. Říká se tomu "Fuck-up", tedy příběh o nějakém selhání. V tomto případě o selhání podnikatelů. Jak se říká, z chyb se můžeme poučit. A nemusí to být jen chyby nás samotných. Pro studenty je to návod, na co si dát pozor. Zároveň ke každému příběhu je několik praktických úkolů, které se vztahují k podnikání. Jsou tam i odkazy na další informace a šikovné rady, ke kterým se studenti dostanou prostřednictvím snadného načtení QR kódu v pracovním sešitu. Přes QR kódy se studenti mimo jiné mohou přihlásit i do speciální soutěže, kterou pro ně připravuje Parádní kraj a Pardubický podnikatelský inkubátor.

Za P-PINK Hana Štěpánová