Setkání krajského předsednictva Sdružení místních samospráv ČR

12.08.2020

Srpnové setkání pardubického krajského předsednictva Sdružení místních samospráv ČR se uskutečnilo na Veselém kopci v obci Vysočina.

Přivítal nás náš kolega z krajského i celostátního předsednictva, starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a zúčastnili se hosté z vedení SMS ČR - místopředseda Jan Sedláček a ředitelka Jana Přecechtělová, legislativní analytička Jindra Tužilová a Adéla Palíšková.

Probírali se témata, která tíží obce napříč krajem, týkající se např. nesmyslností v katastrální vyhlášce, problémů s aplikací stavebního zákona nebo likvidací odpadů.

Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani krátkou prohlídku lidových staveb Národního muzea v přírodě, kterým nás provedla jeho ředitelka Magda Křivanová.

Nasbírali jsme podněty pro další práci SMS ČR ve prospěch našich obcí.

Zuzana Tvrzníková, starostka obce Zámrsk, STAN, místopředsedkyně Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv