Sešla se pracovní skupina Starostové a nezávislí • STAN pro sport a pohybovou gramotnost

14.01.2022

Naši členové nepracují pouze pro náš region, ale díky jejich schopnostem a pracovnímu nasazení jsou zapojeni i do práce na celostátní úrovni.

Včera se například sešla pracovní skupina Starostové a nezávislí • STAN pro sport a pohybovou gramotnost, kde máme ze Stanu Olomouc hned tři členy: Tomáše Konečného, Jiřího Škarabelu a Michal Frantík - STAN Olomouc.Tato skupina má za cíl připravit ucelenou koncepci sportu od celostátu po lokální úroveň. Při ní se chtějí inspirovat od států patřících v této oblasti na špici, jako je např. kanadská koncepce Sportu pro život, nebo skandinávské modely.

V týmu je také náš Martin Paur, který se znovu stal předsedou komise Sport a pohybová gramotnost. Tématu se věnuje deset let a vychází třeba z toho, jak reforma sportu zafungovala v Kanadě. Komise bude pomáhat vládě, aby její rozhodnutí byla podložená názory odborníků, ne dojmy jednotlivce. Pohybová gramotnost je zaměřená na všechny od nejútlejšího věku a je klíčovým předpokladem pro to, abychom měli zdravou společnosti už od základu.

Autor: STAN Olomouc a David Záruba