Se STANem po kraji - Chvojenec

12.08.2020

Paní starostka Jaroslava Píšová je starostkou obce Chvojenec od r. 1994 a pozvala nás k sobě na návštěvu před projednáním 1. změny územního plánu.

Paní starostka nám přiblížila problematiku, se kterou se ve své obci setkává. Její chloubou je vybudování 2 ha biocentra se švestkovým sadem.

Obec trápí ji několikaletá sucha, která i přes poměrně vlhké letošní léto způsobují praskliny v půdě. Paní starostka se zmínila i o potřebě přivaděče, který by odstranil projíždějící transitní dopravu. Týdně tu přes obec projede 100 000 aut a to i v noci.

Obyvatelé obce si klidu moc neužijí a tento stav jim dlouhodobě vadí . Brzdí se tím i rozvoj obce, chybí zde pomyslné centrum - střed obce. I přes to se obec snaží vytvořit podmínky pro lepší život zdejších lidí.

Paní starostce a zastupitelům se podařilo vybudovat zcela novou kapličku svaté Anežky České. Je vystavěná z cihel a všechnu práci na kapličce odvedli místní řemeslníci. Zvon je původní z roku 1948 a pochází z hasičské zbrojnice, která kdysi sloužila i jako šatlava.

Přeji této obci a jejím obyvatelům, aby se již brzy dočkali plánovaného zklidnění dopravy.

Michaela Matoušková, kandidátka na hejtmanku Pardubického kraje za STAN