Prohlášení STAN k situaci ohledně nákazy v nemocnici

04.04.2020

Jsme znepokojeni situací, která nastala v Nemocnici Pardubického kraje - Pardubické nemocnici v souvislosti s nákazou novým koronavirem. Vyjadřujeme politování a podporu všem nemocným. S obdivem a pokorou vnímáme nasazení a práci veškerého zdravotnického personálu ve všech zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, prostě všude tam, kde je nákaza maximálním rizikem.

V souvislosti s touto situací dostáváme otázky od ostatních starostů, občanů, lidí ze široké veřejnosti. A rádi bychom je ujistili, že situace je pod skutečnou kontrolou.

Považujeme za důležité, abychom nejen my, ale i naši občané věděli, jaká opatření chystá Pardubický kraj pro zajištění bezpečného provozu Nemocnice Pardubice i nemocnic následné péče a pro bezpečí nás všech obyvatel pardubického kraje.

Otázky jsou v tomto znění:

  1. Kdo je v Pardubické nemocnici = v Nemocnici Pardubického kraje a. s. zodpovědný za krizové řízení?
  2. Kdo je zodpovědný za vnitřní komunikaci a jaká je struktura - hierarchie informování? Jak probíhá zpětná vazba od jednotlivých zaměstnanců, oddělení, lékařů, sester? Vycházíme z informace z tisku viz  "Že koronavirus skolil pardubickou kardiologii, krizový štáb nevěděl" (odkaz)
  3. Jaké byly přijaty krizové plány pro nemocnice (akutní i následné péče) Pardubickým krajem? Radou Pardubického kraje?
  4. Kdy poprvé byly zdravotníkům nemocnic dodány ochranné pracovní pomůcky a jaké to byly? Jakému oddělení nejdříve?
  5. Kdo má zásobovat nemocnice ochrannými pracovními pomůckami? Kraj jako zřizovatel, nebo ministerstvo zdravotnictví?
  6. Jaká opatření proti dalšímu šíření nového typu koronaviru byla v Nemocnici Pardubického kraje a. s. jako - v nemocnicích akutní péče, ale i v nemocnicích následné péče přijata? Kdo za ně v jednotlivých nemocnicích zodpovídá?
  7. Jak nemocnice řeší, nebo bude řešit možný nedostatek lékařů včetně pohotovosti?
  8. Jak jsou ošetřeny objednávky ochranných pomůcek pro jednotlivá oddělení
  9. Jak je prováděna dekontaminace zdravotnického personálu, ochranných obleků, zdravotnické techniky a pomůcek, které přišly objektivně do přímého styku s nákazou ?
  10. Kolik a jakých nařízení vydal kraj v souvislosti se snížením nákazy Covid 19 v době stavu nouze?


Jan Křivka, řidič - záchranář, Starostové a nezávislí Pardubického kraje