Piráti a STAN v Pardubickém kraji si zvolili čelo kandidátky do PSP

22.02.2021

V Pardubicích, 22. února 2021 - Poté, co si Piráti v Pardubickém kraji počátkem roku zvolili své kandidáty do voleb do Poslanecké sněmovny, čekali na volbu svého koaličního partnera. Sněm STAN v tajném hlasování zvolil v pátek 19. února na druhé místo společné kandidátky krajského zastupitele Jiřího Hájka. Páté místo doplní starosta obce Vysočina Tomáš Dubský. Posledním zvoleným za STAN je starosta obce Příluky David Šimek, který bude sedmý na společné kandidátce Pirátů a Starostů a nezávislých.

Lídrem společné kandidátky je pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, ten k probíhajícímu sestavování kandidátní listiny říká: "V příštím volebním období nás čeká spousta práce s tím dát zemi dohromady po koronavirové krizi. Musíme dostat veřejné finance z mínusu a celá země potřebuje modernizaci vzdělávání i ekonomiky. Věřím, že Piráti a Starostové a nezávislí posílají do voleb dobrou sestavu ke splnění tohoto úkolu."

Druhé místo patří krajskému zastupiteli Jiřímu Hájkovi, který byl nominován sněmem Starostů a nezávislých. "Důvěry od kolegů ze STANu si velmi vážím a děkuji za ni. Chci využít svých zkušeností a pomáhat starostům a občanům," říká Jiří Hájek. "Na spolupráci s Piráty se těším, věřím, že společně vneseme do politického prostoru nový směr bez faulů a naschválů, a ukážeme, že zemi je možné vést demokratickými způsoby," doplnil Jiří Hájek."Celý život se zabývám stavebnictvím, řídil jsem velké stavby a projekty v Čechách i v zahraničí. I proto si za téma beru dopravu, kterou občané Pardubického kraje označují za největší problém regionu," dodává Jiří Hájek.

Ze třetího místa bude kandidovat Libuše Vévodová - gymnaziální učitelka matematiky a krajská a svitavská zastupitelka za Pirátskou stranu. Jako aktivní a liberálně smýšlející člověk byla v roce 1989 zakládajícím členem stávkového výboru ve Svitavách a také místního Občanského fóra.

Čtvrté místo obsadila environmentální architektka a pirátská zastupitelka z Poličky Jitka Bidlová. Ta se narodila v Brně, kde vystudovala EKO Gymnázium a následně Fakultu architektury v Brně, kde se specializovala na stavby s nízkou spotřebou energie a šetrné k životnímu prostředí. Věnovala se začleňování moderní technologie do měst, obcí i venkova. Rok pracovala na odboru památkové péče Magistrátu města Brna. Nyní se živí jako samostatně činný architekt ve vlastním ateliéru.

Pátá pozice patří starostovi obce Vysočina Tomášovi Dubskému, který kandiduje za STAN. Tomáš Dubský je členem předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky i Pardubického kraje, předsedou Pracovní skupiny pro služby na venkově při SMS ČR, členem výboru Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Jeho dlouhodobou vizí a programem je podpora života na venkově. Angažuje se ve snaze hledání řešení udržení obchodů i v těch nejmenších obcích.

Ze šestého místa bude kandidovat pirátský místostarosta z Chrudimi Aleš Nunvář. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, obor Transportní a manipulační zařízení, kde získal titul inženýra. Během studia pracoval ve Skandinávii a po dokončení pokračoval na Dánské Technické Univerzitě v Kodani. V Chrudimi vede neziskový spolek provozující centrum pohybových aktivit, kde působí i jako lektor jógy.

Jako sedmý v pořadí se bude o hlasy voličů ucházet starosta obce Příluky a člen STAN David Šimek. Aktivně pracuje v mikroregionu Litomyšlském a Maštalském, ve společné spolupráci zde minulý rok vyvinuli přístroj pro dezinfekci prostor. Podporuje investice do občanské vybavenosti vesnic či městských částí, prosazuje nejen na své obci pospolitost, kulturní, sportovní a jiné aktivity, které fungují jako zdravý ventil společnosti.

Autor: Jana Rosenbergerová