Očkovací tým se zabýval nárůstem počtu druhoočkovanců a testováním ve školách

14.05.2021

Ke dni 12. 5. 2021 bylo ve všech očkovacích místech a u praktických lékařů podáno 168 403 očkovacích dávek. Zaznělo to na dalším pravidelném jednání skupiny pro očkování při Bezpečnostní radě Pardubického kraje, který vedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Nejvíce naočkovaných v Pardubickém kraji je z věkové skupiny 70+, minimálně jednu dávku vakcíny v této skupině dostalo 48 tisíc lidí. Nyní jsme schopni v Pardubickém kraji jen cestou očkovacích míst dosáhnout týdenní kapacity aplikací pro 18 950 lidí. Aktuálně čeká na termín zhruba 9 000 osob. Na přelomu května a června se zpomalí očkování první dávkou, aby mohly být očkován větší počet čekajících na druhou dávku očkování. Od června se připravují na provoz další očkovací centra v Poličce, Králíkách a Lanškrouně.

Testování ve školách

Podle již vydaného mimořádného opatření vlády je ve školách možné provádět PCR testování. K tomu je zapotřebí, aby laboratoře, které budou testy vyhodnocovat, měly patřičnou registraci k vyhodnocování testů od Státního zdravotního ústavu. "V současné době zatím žádná laboratoř v našem, ani v jiných krajích, žádost o tuto registraci nepodala, proto zatím není možné PCR testy pro školy používat," sdělila Michaela Matoušková. "Je nutné, aby se metodikou zabývala vláda a celostátně stanovila pravidla pro všechny jednotně. Naše školy mohou zatím testovat nadále antigenními testy, které jim budou znovu dodány. Dle ministra školství Roberta Plagy by dodávky měly být do Pardubického kraje dodány 17. a 24. května a měly by pokrýt testování do konce tohoto školního roku.

Ředitel Krajské hygienické stanice Antonín Vykydal informoval očkovací tým o zlepšující se epidemiologické situaci v našem kraji, kde i nadále incidence klesá. Připomněl, že z 26 800 testovaných žáků jich bylo pozitivních pouze šest a z 5 700 pracovníků škol bylo pozitivních devět. Náměstkyně Michaela Matoušková uvedla, že je třeba dívat se i na ekonomickou stránku věci při takto nízkém záchytu viru, neboť při hrubém přepočtu nákladů na jednoho pozitivního v kraji činí náklad na jeden antigenní test při testování ve školách cca 150 tisíc korun. "Cena antigenních či PCR testů by podle mého názoru měla být zastropována, aby se epidemie nevyužívala k byznysovým aktivitám. Očekávám, že si vláda ujasní, jak na celostátní úrovni pokračovat dál a uplatnit jasnou celostátní metodiku testování ve školách, potažmo ve firmách," uvedla Michaela Matoušková.

Potřeba zajištění očkovacích center do budoucnosti

V nejbližších týdnech budou i očkovací místa v Pardubickém kraji zaplněna především spoluobčany, kteří si přijdou pro druhou dávku očkování. "Vzhledem k tomu, že bude zapotřebí očkovací místa udržet i v následujících měsících a možná i letech, je nutností na centrální úrovni přijmout pravidla pro provoz očkovacích míst tak, aby bylo zajištěno případné přeočkování či zajištěna další potřeba očkování v případě nových požadavků, které s případnými dalšími vlnami epidemie mohou přijít," uzavřela náměstkyně.

Zdroj: Pardubický kraj