Obrátili jsme se na poslance a požádali je, aby návrh o kompenzačním bonusu nepodpořili

22.05.2020

V úterý 26. května bude Poslanecká sněmovna projednávat Senátem vrácený zákon, ve kterém vláda navrhuje hradit podnikatelům kompenzační bonus za nucenou koronavirovou odstávku z peněz primárně určených samosprávám - tedy obcím a městům.

Ty v souvislosti s nastupujícím poklesem ekonomiky očekávají propad svých daňových příjmů o 20%, ale v případě přijetí zákona přijdou o dalších 5% příjmů. Například Zámrsk na Orlickoústecku tak letos obdrží místo předpokládaných 11 milionů korun o 3 miliony méně a nebude moci zrealizovat chystanou rekonstrukci komunikace, obecního bytu ani vyměnit netěsnící okna v Penzionu pro seniory. Nemůžeme se divit, že obce se proti přijetí zákona bouří.

Ministryně financí Alena Schillerová zaslala všem samosprávám dopis, ve kterém návrh zákona hájí. Její argumenty jsou ale v mnoha směrech liché. Třeba její prohlášení, že odvod kompenzačního bonusu je pro obce vlastně přínosem, protože tyto peníze poskytnuté podnikatelům se obcím částečně vrátí v podobě DPH - podnikatelé prý ty peníze utratí, stát z nich získá DPH a část z něj obcím přerozdělí. Ale každý si lehce spočítá, že vyšší efekt obci přinese zrealizovaná investice - vybudovaný chodník, vyměněná střecha na škole nebo opravená silnice. Z uhrazené faktury stavební firma odvede DPH a výsledkem je přínos obci a jejím občanům i daňový příjem z DPH. Paní ministryně také slibuje podpořit obecní rozpočty masivními dotacemi, ty jsou však na rozdíl od zákonných obecních příjmů nenárokové a kdo zaručí, že opravdu doputují tam, kde jich je potřeba? Nejžádanější dotační programy měly v loňském roce až dvacetinásobný převis poptávky nad možnostmi podpory a z důvodu chybějících financí nebyly pro letošní rok vůbec vypsány.

Paní ministryně se vůči městům a obcím také vyjadřuje ve smyslu, že jsou prakticky povinny spolupodílet se se státem na společné obnově ekonomiky. A ony se podílejí a podílet budou. Nikdo nezpochybní, že samosprávy v průběhu epidemie koronaviru v mnoha ohledech prakticky převzaly ochrannou a bezpečnostní funkci státu, aktivně pomáhaly svým občanům, na své náklady zajišťovaly dezinfekci, další ochranné prostředky i jejich distribuci. Ponesou důsledky nastupující ekonomické krize ve svých snížených příjmech. Nepředpokládaly však, že stát jim bude chtít navíc příjmy cíleně ponížit, aby tak kompenzoval důsledky svého rozhodnutí. Pokud vláda od samého počátku plánovala odejmout část zákonných příjmů samospráv na úhradu kompenzačního bonusu podnikatelům, jak uvádí paní ministryně, měla o tomto se samosprávami jednat. Místo toho se chová zcela podle úsloví "z cizího krev neteče". Nařídily snad města a obce uzavření provozoven a firem, zakázaly práci živnostníkům? Ne. Opatření nařídila vláda, tedy stát. Stát proto musí nést důsledky svých rozhodnutí. Navíc se jedná o krizový stav, a na něj stát dostatečné rezervy vytvořeny mít musí.

Společně s kolegy z Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv ČR jsme se obrátili na poslance Parlamentu za Pardubický kraj a požádali je, aby návrh zákona o kompenzačním bonusu nepodpořili. Po přečtení dopisu paní ministryně Schillerové jsem dodatečně oslovila ty krajské poslance, kteří vládní návrh zákona podpořit chtějí, abych jim dopady zákona přiblížila z pohledu obcí. Jak dalece našim argumentům porozuměli, uvidíme při úterním projednávání. Snad bude jejich konečné rozhodnutí pro naše obce a města přínosem.

Zuzana Tvrzníková, starostka obce Zámrsk, STAN, místopředsedkyně Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv